Rzut pionowy w dół

Rzut pionowy w dół tym różni się od spadku swobodnego, że na początku ruchu została nadana ciału prędkość początkowa (v0) skierowana pionowo w dół. Jest to więc przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego z prędkością początkową.

Droga przebyta przez ciało w tym rzucie jest równa wysokości (h), na której początkowo znajdowało się ciało, a przyspieszenie z jakim się ciało porusza jest równe przyspieszeniu ziemskiemu. Stąd we wzorach na drogę (s) i prędkość końcową ciała (vk) drogę należy zastąpić wysokością (s = h),  a przyspieszenie przyspieszeniem ziemskim (a = g):

s= \frac{a \cdot t ^{2} }{2}+v _{0} \cdot t \Rightarrow h= \frac{g \cdot t ^{2} }{2}+v _{0} \cdot t

v _{k}=v _{0}+a \cdot t \Rightarrow v _{k}=v _{0}+g \cdot t

Rzut pionowy w dół - przykład.

Ciało rzucone pionowo w dół z wysokości 100m spadło po czasie t = 4s. Ile wynosiły prędkości: początkowa i końcowa ciała?

Dane:                                    Szukane:
h = 100m                                v0 = ?
t = 4s                                      vk = ?
g = 10 m/s2


Rozwiązanie:
Prędkość początkową ciała obliczymy ze wzoru na drogę:

h= \frac{g \cdot t ^{2} }{2}+v _{0} \cdot t    jest to równanie z jedną niewiadomą (v0), które należy przekształcić:
v _{0}  \cdot t=h- \frac{g \cdot t ^{2} }{2}     po podzieleniu przez czas (t), otrzymamy:

v _{0} = \frac{h}{t}- \frac{g \cdot t}{2}= \frac{100m}{4s}- \frac{10 \frac{m}{s ^{2} } \cdot 4s }{2}=25 \frac{m}{s}-20 \frac{m}{s}=5 \frac{m}{s}
 
Znajomość prędkości początkowej umożliwia znalezienie prędkości końcowej, ze wzoru:

v _{k}=v _{0}+g \cdot t=5 \frac{m}{s}+10 \frac{m}{s ^{2} } \cdot 4s=45 \frac{m}{s}

Polecamy również:

  • Spadek swobodny

    Spadek swobodny jest przykładem ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego, w którym prędkość początkowa ciała jest równa 0. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12