Potencjał pola grawitacyjnego

Potencjał (V) w polu grawitacyjnym określony jest przez stosunek energii potencjalnej (Ep) ciała o masie m do wartości masy tego ciała:

V= \frac{E _{p} }{m}

Zastępując energię potencjalną odpowiednim wyrażeniem otrzymamy:

V= \frac{-G \frac{m _{1}m _{2} }{R} }{m _{2} } =- \frac{Gm _{1} }{R}

gdzie: G – stała grawitacji, m1 – masa ciała wytwarzającego pole grawitacyjne, R – odległość.

Potencjał pola centralnego, podobnie jak energia potencjalna może przyjmować tylko wartości ujemne. Jego jednostką jest dżul na kilogram (J/kg).

Potencjał pola dla danego punktu przestrzeni informuje nas, jaką energię potencjalną miałoby ciało o znanej masie umieszczone w tym punkcie.

Polecamy również:

 • Natężenie pola grawitacyjnego

  Natężenie pola grawitacyjnego (γ) jest wektorową wielkością fizyczną zdefiniowaną jako stosunek siły grawitacji, działającej na próbną masę umieszczoną w polu grawitacyjnym, do wartości tej masy: Więcej »

 • Pole grawitacyjne - przykład pola centralnego

  Oddziaływanie grawitacyjne jest przykładem oddziaływania poprzez pole, gdyż ciała działają na siebie pewnymi siłami nie stykając się przy tym ze sobą. Więcej »

 • Zasada superpozycji pól

  Zasada superpozycji pól jest narzędziem umożliwiającym znajdowanie wypadkowego natężenia pola i wypadkowego potencjału pola w przypadkach, gdy pole grawitacyjne powstaje w wyniku nałożenia się n pól grawitacyjnych, wytworzonych przez układ n mas. Więcej »

 • Prawo powszechnego ciążenia

  Prawo powszechnego ciążenia, zwane również prawem powszechnej grawitacji, zostało sformułowane przez Izaaka Newtona. Głosi ono, że siła wzajemnego przyciągania się ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Więcej »

 • Ciężar ciała

  Ciężar ciała (Q) jest z definicji iloczynem jego masy (m) i przyspieszenia ziemskiego (g):Q = m•gPrzyspieszenie ziemskie jest wynikiem działania siły grawitacji (FG) i zgodnie z drugą zasadą dynamiki jest równe: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43