Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Węglowodory – definicja, rodzaje, wzory, zadania - strona 2

głównie w postaci złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (szczegółowo opisane dalej), z których są najczęściej pozyskiwane. Przemysłowo, możliwe jest otrzymywanie węglowodorów z węgla kamiennego. Pierwszym etapem tego procesu jest reakcja zgazowania węgla, w której powstaje tzw. gaz syntezowy (mieszanina CO i H2), który jest przekształcany w mieszaninę węglowodorów w procesie Fischera-Tropscha.

Węglowodory- podział, rodzaje

Węglowodory można podzielić na kategorie według różnych właściwości, najważniejsze kryteria to:

- obecność wiązań wielokrotnych:

Węglowodory nie zawierające wielokrotnych(podwójnych i potrójnych) nazywamy węglowodorami nasyconymi (alkanami). Są one opisane w jednym z dalszych podrozdziałów. Węglowodory zawierające wielokrotne wiązania węgiel - węgiel nazywamy węglowodorami nienasyconymi. Węglowodory nienasycone zawierające wiązania podwójne to alkeny (olefiny), natomiast węglowodory zawierające wiązania potrójne to alkiny. (omówione w dalszych tekstach).

- obecność pierścieni

Względem obecności pierścieni węglowodory dzielimy na łańcuchowe (nie zawierające pierścieni) i cykliczne (zawierające pierścienie).

- aromatyczność

Węglowodory możemy również

Zobacz również

 • Ropa naftowa i gaz ziemny – właściwości i zastosowanie

  Ropa naftowa i gaz ziemny to najważniejsze naturalne źródła węglowodorów, a także jedne z najważniejszych surowców energetycznych na Ziemi. Występują one w przyrodzie, w postaci podziemnych i podmorskich złóż, powstałych w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej – szczątków zwierząt i ...

  Więcej
 • Alkany (węglowodory nasycone) - nazewnictwo, wzory strukturalne, właściwości, zadania

  Alkany to węglowodory nasycone, czyli takie, w których występują tylko pojedyncze wiązania węgiel-węgiel. Ze względu na strukturę szkieletu węglowego, alkany możemy podzielić na alkany otwartołańcuchowe, w których atomy węgla łączą się w łańcuchy o różnej długości i stopniu rozgałęzienie i cykloalkany, ...

  Więcej
 • Węglowodory nienasycone – właściwości, wzory, przykłady

  Węglowodory nienasycone to związki węgla z wodorem, w których występuje co najmniej jedno wielokrotne (podwójne lub potrójne) wiązanie węgiel-węgiel. Pośród związków nienasyconych, można wyróżnić alkeny – związki w których występuje jedno lub więcej wiązanie podwójne, alk...

  Więcej
 • Węglowodory aromatyczne – nazewnictwo, wzory strukturalne, właściwości, zadania

  Węglowodory aromatyczne to związki węgla z wodorem, zawierające pierścień aromatyczny – pierścieniowy układ o odpowiedniej liczbie sprzężonych podwójnych wiązań węgiel-węgiel, charakteryzujący się zwiększoną trwałością oraz odmienną reaktywnością chemiczną w porównaniu do innych węglowodorów nien...

  Więcej
 • Pochodne węglowodorów alifatycznych – wzory, właściwości

  Pochodne węglowodorów alifatycznych to związki, w których jeden lub więcej atom wodoru został zamieniony na inny atom (oprócz atomu węgla) lub grupę atomów. Taki podstawnik nazywamy grupą funkcyjną. Istnieje wiele grup funkcyjnych w chemii organicznej, najważniejsze z nich to grupa hydroksylowa –OH, aminow...

  Więcej

Losowe zadania

 • Względna prędkość cząstek

  Oblicz względną prędkość dwóch cząstek w przypadku, gdy cząstki te poruszają się po liniach ustawionych do siebie pod kątem prostym oraz kiedy poruszają się do siebie po tej samej linii, ale z przeciwnych kierunków, jeżeli prędkość pierwszej cząski wynosi 0,25c a drugiej 0,75c.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Autentyczność a wiarygodność źródła historycznego

  Czym różni się autentyczność źródła historycznego od jego wiarygodności?

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równanie reakcji w oparciu o opis metody

  Jedną z metod otrzymywania wodorotlenku sodu jest reakcja węglanu sodu z wodorotlenkiem wapnia. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu opisaną metodą, a następnie wyjaśnij w jaki sposób możliwe jest rozdzielenie produktów reakcji.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Budowa korzenia

  W budowie korzenia można wyróżnić 4 strefy: wzrostu, wierzchołkową, włośnikową i korzeni bocznych. Jaki element budowy wewnętrznej korzenia odpowiada za powstawanie korzeni bocznych?

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oczy złożone owadów

  Owady posiadają oczy o złożonej budowie. Każde składa się z licznych omatidiów, które samodzielnie odbierają bodźce wzrokowe, a układ nerwowy przetwarza uzyskane informacje na tzw. obraz mozaikowy. W zależności od pory aktywności (dziennej lub nocnej) owady posiadają oczy zbudowane z nawet kilkudziesięciu tysięcy omatid...

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
smieszny
helena • 2020-07-09 09:40:55
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28