Faza jasna fotosyntezy

Faza jasna to zachodząca w granach chloroplastów faza fotosyntezy uzależniona od dostępu światła. Polega na wytworzeniu siły asymilacyjnej (ATP i NADPH2) niezbędnej do przebiegu fazy ciemnej.

Wyróżniamy dwie drogi przenoszenia elektronów w fotosystemach: fosforylację cykliczną i niecykliczną.

W procesie fosforylacji niecyklicznej pod wpływem światła dochodzi do pobudzenia fotosystemu I (PSI) i wybicia z niego elektronów, które zostają przeniesione na łańcuch przenośników. Z łańcucha przenośników elektrony trafiają na NADP+, który pobiera jony H+ (ze środowiska) i ulega redukcji do NADPH. Utleniony fotosystem I (PSI) pobiera elektrony wybite kwantami świtała z fotosystemu II (PSII). Podczas wędrówki elektronów wzdłuż łańcucha przenośników w fotosystemie II, następuje przeniesienie jonów H+ w poprzek błony tylakoidu (ze stromy do wnętrza tylakoidu). W ten sposób powstaje gradient protonów, który wykorzystywany jest do syntezy ATP. Utleniony PSII uzupełniając braki elektronów przyciąga je z cząsteczki wody. W ten sposób dochodzi do fotolizy wody, w wyniku której powstają protony, elektrony i tlen. Elektrony przekazywane są do fotosystemu II, tlen jest uwalniany do środowiska a protony są wykorzystywane do syntezy ATP.

Fosforylacja cykliczna zachodzi tylko przy udziale fotosystemu I w pewnych warunkach (np. przy deficycie wody). Po wzbudzeniu fotosystemu I wybite elektrony wędrują w łańcuchu przenośników i powracają z powrotem do centrum reakcji fotosystemu. Przechodząc przez kolejne przenośniki elektrony tracą energię, która zużywana jest do przepompowania protonów w poprzek błony tylakoidów. Wytworzony w ten sposób gradient protonów jest wykorzystywany do syntezy ATP. W procesie fosforylacji cyklicznej nie dochodzi do fotolizy wody oraz redukcji NADP+ do NADPH. Fosforylację cykliczną przeprowadzają bakterie purpurowe, które posiadają tylko fotosystem I.

Faza jasna fotosyntezy

Schemat fazy jasnej fotosyntezy: P-680 centrum reakcji fotoukładu II;
P-700 centrum reakcji fotoukładu I; Phe feofityna; K Mn kompleks rozkładający wodę;
QA QB plastochinon połączony z białkiem; PQ wolny plastochinon;
b6w wysokopotencjałowy hem cytochromu b6; b6n niskopotencjałowy hem cytochromu b6;
FeS centrum żelazowo-siarkowe białka Rieskego; PC plastocyjanina; A cząsteczka chlorofilu;
A1 witamina K1; Fx centra żelazowo-siarkowe; FD ferredoksyna; FNR reduktaza ferredoksyna-NADP/
Pisum (18.10.2007)/commons.wikimedia.org

Polecamy również:

  • Barwniki fotosyntetyczne i fotosystemy

    Barwniki fotosyntetyczne są to związki, które związane są z błoną tylakoidów chloroplastów, ich zadaniem jest absorpcja światła słonecznego. Głównymi barwnikami fotosyntetycznymi roślin wyższych są chlorofile a i b (różniące się nieznacznie długością... Więcej »

  • Faza ciemna fotosyntezy

    Faza ciemna to zachodząca w stromie chloroplastów niezależna od światła faza fotosyntezy, w czasie której CO2 redukowany jest do glukozy przy użyciu siły asymilacyjnej (ATP i NADH) wytworzonej w jasnej fazie. Faza ciemna jest procesem cykliczny... Więcej »

  • Fotosynteza C4 i C3

    Fotosynteza C4 to rodzaj fotosyntezy, który występuje przede wszystkim u roślin klimatu tropikalnego, ale także u kukurydzy i trzciny cukrowej. W klimacie suchym rośliny muszą funkcjonować przy wysokiej temperaturze i ograniczonym dostępnie wody, dlatego w ciągu dnia szybko... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43