Współczesne konflikty zbrojne - skutki

Każdy konflikt zbrojny, niezależnie od zakładanych celów, przynosi wiele negatywnych skutków, które można podzielić na trzy grupy – skutki społeczne, polityczne, gospodarcze.

Skutki polityczne:
1. zaburzenie relacji z innymi państwami (szczególnie dotyczące wymiany handlowej, ewentualnego wsparcia ekonomicznego czy humanitarnego),
2. zmiany mapy świata, zmiany granic, powstawanie nowych państw,
3. możliwość powstania tzw. państw upadłych o całkowicie niewydolnej władzy i problemach społecznych,
4. wzrost znaczenia różnego rodzaju grup przestępczych i terrorystycznych.

Skutki społeczne:
1. ofiary śmiertelne,
2. okaleczenia ludności – zmniejszenie liczebności osób, które w przyszłości mogłyby pracować na rzecz danego kraju czy społeczności, koszty związane z opieką, leczeniem (zwykle konieczne zaangażowanie pomocy międzynarodowej),
3. choroby, możliwe epidemie,
4. głód, brak dostępu do wody,
5. postępująca demoralizacja,
6. zawieszenie edukacji, brak wizji na poprawę sytuacji, co tworzy tzw. stracone pokolenia,
7. fale uchodźstwa,
8. łatwość absorpcji radykalnych idei obiecujących poprawę sytuacji.

Skutki gospodarcze konfliktów zbrojnych:
1. dla samego kraju (krajów) zaangażowanego w konflikt skutkiem jest zastój/upadek gospodarczy,
2. brak inwestorów zagranicznych, którzy nie decydują się na lokowanie kapitału w krajach o niestabilnej sytuacji politycznej,
3. zniszczenie zabudowań i infrastruktury – naprawa i odbudowa naraża kraj na ogromne koszty,
4. rozwój handlu bronią.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
KAMIL
2021-04-10 10:33:38
dzięki za podpowiedź
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43