Współczesne konflikty zbrojne - przykłady

Współczesne konflikty zbrojne wyraźnie odbiegają od klasycznego rozumienia konfliktu, jakim jest użycie siły przez dane państwo przeciw niezawisłości politycznej oraz integralności terytorium innego państwa. Konflikty, które targają dzisiejszymi państwami zwykle nie mają prostej przyczyny, trudno też jest określić ściśle cel konfliktu, a czasem także jego zasięg. Koniecznie należy podkreślić, że w związku z narastającymi powiązaniami (przede wszystkim ekonomicznymi) między poszczególnymi państwami – konflikt „na drugim krańcu świata” może realnie wpływać na sytuację innych państw.

Z punktu widzenia mieszkańca Europy Środkowej może się wydawać, że współczesny świat jest względnie stabilny i od czasu największego konfliktu w historii ludzkości – II wojny światowej, nie doszło do wielu znaczących wojen. Niestety – w ciągu 45 lat (od 1945 do 1990 r.) doszło do ponad 280 konfliktów zbrojnych o charakterze regionalnym, w których zaangażowane było ponad 170 państw. W samej Europie doszło wówczas do 12 konfliktów, natomiast w Afryce (na południe od Sahary) – do 80, na Bliskim Wschodzie – 76, a w Azji – 74. (źródło danych: Pfetsch F.R., 1991, Internationalne und nationale Konflike nach dem Zweiten Weitkrieg [w:] Politische Viertelsjahreschaft, 32, 3, Opladen – dostępne także w E. Cziomer, L.W. Zybilkiewicz, 2007, Zarys Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa str. 260).

Przykładem konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej jest tzw. Arabska Wiosna czyli grupa konfliktów i protestów organizowanych w krajach arabskich, jako wyraz oporu na dotychczasową politykę władz. W trakcie Arabskiej Wiosny można było obserwować upadek długoletnich reżimów politycznych m.in. w Libii (Muammar Kaddafi rządził tam od 1969 r. do 2011 r.) i w Egipcie (Hosni Mubarak rządił od 1981 do 2011 r.) - obecna sytuacja w wymienionych krajach nadal jest jednak bardzo niepewna. Jednym z przejawów Arabskiej Wojny jest również konflikt w Syrii.

Przykładami konfliktów współczesnych konfliktów zbrojnych na innych kontynentach mogą być wojny na Bałkanach w latach 90. XX wieku, w Azji – konflikt między Indiami i Pakistanem w Kaszmirze, konflikt w Iraku, w Afryce – konflikt w Sudanie i w Rwandzie, a także tzw. diamentowa wojna w Sierra Leone.

Kontynentem o stosunkowo niewielkim zagrożeniu konfliktami zbrojnymi jest Ameryka Południowa (prócz konfliktu kolumbijskiego, trwającego od 1964 r.), która jednak mierzy się z innymi problemami – terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i handlem narkotykami.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42