System partyjny USA

System partyjny USA jest systemem dwupartyjnym. Realne znaczenie posiadają dwie partie: Partia Demokratyczna (liberalna) oraz Partia Republikańska (konserwatywna). Poza tymi dwoma istnieje jeszcze Partia Reform oraz Zieloni, ale mają one znikome znaczenie polityczne. Największy wpływ na utrwalenie współczesnego amerykańskiego systemu partyjnego miała tradycja historyczna, a także większościowy system wyborczy oraz silna pozycja prezydenta.

Konstytucja amerykańska nie reguluje pozycji prawnej partii politycznych. Szczegółową pozycję prawną określa ustawodawstwo stanowe. Podobnie zasady przynależności partyjnej określa ustawodawstwo stanowe a nie partyjne, jest wobec tego identyczne dla obu partii. Przynależność ogranicza się do uczestnictwa w prawyborach (primaries), bowiem nie funkcjonuje członkostwo stałe, nie płaci się zatem składek partyjnych. Przywódcą partii jest kandydat na prezydenta, on też przeważnie wyznacza osobę, która będzie zarządzała partią, jeżeli kandydat przegrywa wybory, nie zarządza partią.

Na czele wybranej partii stoi wybierany co 4 lata komitet ogólnokrajowy, jego głównym zadaniem jest planowanie i organizacja konwencji prezydenckiej. Aparatem partyjnym kieruje przewodniczący, który zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Nieco niżej w hierarchii znajdują się komitety okręgowe, najniżej zaś władze lokalne.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Kutas
• 2023-12-11 09:27:47
a
• 2023-12-10 16:34:11
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52