Skarga konstytucyjna - definicja, wymogi formalne. Kto może złożyć?

Skarga konstytucyjna – definicja

Mianem skargi konstytucyjnej określamy metodę prawną służącą do wyeliminowania z systemu prawnego aktów normatywnych, które nie są zgodne z Konstytucją. Skargi konstytucyjne są rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny.

Skarga konstytucyjna – wymogi formalne

Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej posiada każda osoba mająca poczucie, że zostały złamane jego wolności bądź prawa konstytucyjne. Jednakże musi być ona sporządzona przez adwokata albo radcę prawnego, do tego można ją wnieść tylko w przypadku, kiedy wszystkie inne środki zostały wyczerpany, czyli nie ma już możliwości złożenia odwołania w innych instytucjach. Ponadto skarga będzie rozpatrzona tylko, jeśli dotyczy praw zawartych w konstytucji oraz gdy jej przedmiotem jest wyłącznie akt normatywny (np. ustawa, rozporządzenie itp.).

Skarga konstytucyjna powinna zawierać następujące elementy:

- informacje ogólne – najważniejsze dane osoby składającej skargę,
- opisanie przedmiotu skargi konstytucyjnej – wskazanie, który z aktów prawnych (a w nim konkretny przepis) zostaje zakwestionowany jako naruszający prawa zawarte w Konstytucji,
- informacje o podstawie skargi konstytucyjnej – przedstawienie konkretnej sytuacji naruszenia praw i wolności – wskazanie na orzeczenie organu władzy państwowej, które łamie prawa i wolności,
- uzasadnienie – wyjaśnienie na jakiej podstawie uważa się, że dany akt łamie konstytucyjne prawa lub wolności.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19