Prawa ucznia w świetle przepisów oświatowych

Każdy polski uczeń bez względu na etap edukacji, na jakim się znajduje ma swoje prawa, których inni nie powinni ograniczać. Są one określone w przepisach oświatowych, czyli wycinku prawa polskiego uchwalonego przez ustawodawcę.

Uczeń ma prawo do: 

- bezpłatnej nauki w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych/edukacyjnych

- znajomość swoich praw

- higienicznych warunków nauki

- opieki wychowawczej

- zapewnienia mu bezpieczeństwa zarówno w szkole, jak i na wycieczkach

- zapoznania się z programem nauczania przedmiotów na które uczęszcza

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

- zapoznania się z systemem oceniania przyjętym w szkole do której uczęszcza

- oceny zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

- podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania

- powiadomienia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów

- swobodnego wyrażania poglądów, myśli, przekonań

- uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce

- korzystania z opieki zdrowotnej oraz wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- rozwijania zainteresowań, talentów, zdolności na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych

- realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ten wykres jest zły. Połączenie przemian 3 i 4 w taki sposób jest niedopuszczalne i my...
Mr G. • 2021-01-23 12:33:29
2
kk • 2021-01-22 14:02:14
czasownik Amerykę osoba liczba czas rodzaj ...
maja kaja • 2021-01-22 12:34:31
Frankowi- germański lud barbarzyński.
ANONIM • 2021-01-22 11:10:48
nieeeeee pomocneeeee
ja bo kto inny • 2021-01-22 09:16:29