Prawa ucznia w świetle przepisów oświatowych

Każdy polski uczeń bez względu na etap edukacji, na jakim się znajduje ma swoje prawa, których inni nie powinni ograniczać. Są one określone w przepisach oświatowych, czyli wycinku prawa polskiego uchwalonego przez ustawodawcę.

Uczeń ma prawo do: 

- bezpłatnej nauki w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych/edukacyjnych

- znajomość swoich praw

- higienicznych warunków nauki

- opieki wychowawczej

- zapewnienia mu bezpieczeństwa zarówno w szkole, jak i na wycieczkach

- zapoznania się z programem nauczania przedmiotów na które uczęszcza

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

- zapoznania się z systemem oceniania przyjętym w szkole do której uczęszcza

- oceny zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

- podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania

- powiadomienia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów

- swobodnego wyrażania poglądów, myśli, przekonań

- uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce

- korzystania z opieki zdrowotnej oraz wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- rozwijania zainteresowań, talentów, zdolności na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych

- realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37