Migracje w Polsce - statystyki, przyczyny

Migracje to zjawisko zmiany pobytu ludzi – przyczyny przemieszczania się ludności mogą być bardzo zróżnicowane, można je jednak najczęściej wpisać do jednej z kategorii – czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Migracje w Polsce - przyczyny

Jeśli chodzi o migracje w Polsce (w jej granicach, z wyłączeniem migracji Polaków za granicę), to można zauważyć, że w kraju wyróżnia się kilka obszarów z dodatnim saldem migracji (tzn. większa ilość osób przyjeżdża w dane miejsce niż z niego wyjeżdża). Obszary te to najczęściej strefy podmiejskie dużych miast – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Szczecina czy Białegostoku. Wynika to m.in. z faktu nasilonego w ostatnich latach zjawiska suburbanizacji, czyli migracji ludności miejskiej na tereny pozamiejskie (obszary wiejskie, mniejsze miasta) gdzie można panują lepsze warunki do życia.

Ciekawe jest to, że w wielu polskich miastach, które przez lata były bardzo dużymi ośrodkami migracyjnymi, obecnie (2013 r.) saldo migracji jest ujemne. Wynika ze spadku miejsc pracy (dotyczy to m.in. regionu Katowic po zmianach gospodarczych lat 90.), mniejszej atrakcyjności poszczególnego miasta (szczególnie wobec wspomnianej już strefy podmiejskiej).

Są jednak i takie miasta, które zawsze przyciągają tysiące migrantów – zalicza się do nich np. Kraków, czy Warszawa. W przypadku Krakowa mamy do czynienia z rozwijającym się ośrodkiem akademickim, który każdego roku ściąga tysiące młodych ludzi, jacy po zakończeniu edukacji często osiedlają się w mieście w związku z możliwościami atrakcyjnej pracy. W przypadku Warszawy duże znaczenie mają jej funkcje jako stolicy (choć także jest silnym ośrodkiem akademickim) – a przez to możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy z nieco wyższym – w skali kraju – miesięcznym zarobkiem.

Warto zauważyć, że kierunki migracji w Polsce w ostatnich latach uległy widocznym zmianom, ponieważ wcześniej – przez długie lata – dominował dość klasyczny kierunek migracji ze wsi do miast.

Jeśli chodzi o przyczyny to przede wszystkim powodem migracji są kwestie ekonomiczne (poszukiwanie pracy), także edukacja (wyjazdy na studiach) oraz kwestie społeczne (przeprowadzka związana z małżeństwem).

Polecamy również:

 • Migracja - definicja, rodzaje

  Zjawisko migracji oznacza zmianę miejsca pobytu (człowieka, ale w ujęciu biologicznym może np. dotyczyć różnych gatunków roślin i zwierząt). Wielkość migracji mierzy się za pomocą tzw. salda migracji, tj. różnicy między napływem ludności, a jej odpływem z danego obszaru w danym czasie. Więcej »

 • Imigracja - definicja

  Pojęcie imigracja pochodzi od łacińskiego immigro, tzn. osiedlam się. Oznacza ono przyjazd pojedynczego człowieka (lub większej grupy ludzi) i osiedlenie się w obcym kraju. Warto wiedzieć, że osoba przyjezdna nazywana jest pojęciem imigrant. Więcej »

 • Emigracja - definicja, rodzaje

  Pojęcie emigracji pochodzi od łacińskiego słowa emmigratio, czyli wychodźstwo. Oznacza ono wyjazd z kraju dotychczasowego zamieszkania do innego kraju. Osobę wyjeżdżającą nazywa się emigrantem. Więcej »

 • Statystki, kierunki, przyczyny emigracji Polaków

  W związku z unijną swobodą przemieszczania się i otwarciem granic dot. kwestii zarobkowych, doszło do olbrzymich migracji Polaków – obserwuje się je już od roku 2004. Najczęstszymi kierunkami wyjazdów były oczywiście rozwinięte kraje Europy Zachodniej (tzw. Starej Unii), które mogły... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23