Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Konwencja genewska - postanowienia, daty - strona 2

do walki na skutek chorób i ran oraz żołnierzom, którzy złożyli broń i nakazywała ich humanitarne traktowanie bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, wyznanie, rasę etc. Zakazywała stosowania wobec nich tortur, okaleczania, okrutnego traktowania, zamachów na ich życie, brania zakładników, poniżania i upokarzania oraz stosowania wobec nich egzekucji bez wyroku ukonstytuowanego sądu dającego gwarancje procesowe, uznane przez społeczność cywilizowaną.

Ponadto nakazywała stronom konfliktu zbieranie i leczenie rannych, dając Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi pierwszeństwo w oferowaniu pomocy medycznej stronom konfliktu w tym zakresie. Wprowadzała ochronę wszelkich jednostek medycznych zajmujących się leczeniem rannych oraz nakazywała stronom konfliktu, w momencie rozpoczęcia działań zbrojnych, wymienić się informacjami na temat organizacji niosących pomoc rannym z ramienia każdej ze stron. Konwencja utrzymała znak czerwonego krzyża na białym polu jako znak rozpoznawczy jednostek sanitarnych, wprowadzając jednocześnie podobne znaki dla jednostek sanitarnych z innych kręgów kulturowych – czerwony półksiężyc, czerwony lew i słońce na białym polu. Godło to miało być umieszczane na

Zobacz również

 • Karta Narodów Zjednoczonych - treść, cele, zasady

  Karta Narodów Zjednoczonych bywa również nazywana Konstytucją ONZ, bowiem jest to umowa międzynarodowa, podpisana 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przez 50 państw członkowskich, która ustanawiała Organizację Narodów Zjednoczonych i regulowała jej ustrój.

  Więcej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - co to jest, co zawiera? - WOS

  W 1946 roku została powołana (przez Radę Społeczno-Gospodarczą) specjalna komisja mająca zająć się stworzeniem dokumentu, który stanowiłby podstawę systemu ochrony praw i wolności człowieka. Efektem jej działalności było stworzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (zwana także „Magna Carta dla całej lu...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - treść, sygnatariusze

  W 1947 roku podjęto się kodyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Efektem tych prac było przyjęcie, 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku, Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka – jest to wspólna nazwa dla dwóch odrębnych dokumentów...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych został ogłoszony razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych w marcu 1966 roku. Stanowi kolejny dokument będący bazą prawną międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.

  Więcej
 • Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka

  Janusz Korczak powiedział „Nie ma dzieci, są ludzie”. Prawa dzieci to nic innego, jak prawa człowieka. Prawa człowieka to nic innego, jak prawa dzieci. Nie ważne czy jesteś mały czy duży, chudy czy tęgi, biedny czy zamożny, czarny czy biały, masz takie same prawa jak wszyscy inni ludzie na świecie, masz prawo do tego samego,...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
smieszny
helena • 2020-07-09 09:40:55
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28