Hierarchia potrzeb Maslowa

Amerykański psycholog Abraham Maslow wyodrębnił pięć poziomów potrzeb uporządkowanych hierarchicznie, co oznacza, iż realizacja potrzeby z kolejnego szczebla piramidy jest warunkowana przez zaspokojenie potrzeby podstawowej, z poziomu niższego.

Najniżej w hierarchii umieszczone zostały potrzeby fizjologiczne, tj. woda, pożywienie, tlen, prokreacja, sen. Mimo, iż są ulokowane najniżej, są one jednak potrzebami podstawowymi, aktywizującymi potrzeby wyżej usytuowane, determinują je niejako. Niezaspokojone spychają inne potrzeby na dalszy plan, Kolejna w piramidzie potrzeb jest potrzeba bezpieczeństwa, a więc poczucie spokoju, opieki, życie bez strachu, tego rodzaju stabilizacja pobudza do działania. Trzecią potrzebę przynależności i miłości, rozumieć należy jako potrzebę społeczną, afiliacji, pragnienie bycia w bliskich relacjach, przebywania z innymi i uczestniczenia w ich życiu, chęć bycia kochanym, tworzenia trwałych więzi. W momencie, gdy wyżej wymienione potrzeby tzw. podstawowe, niższe, zostaną zapewnione, można przejść do realizacji potrzeb wyższego rzędu. Potrzeba szacunku, uznania, samoakceptacji, przejawia się w poczuciu własnej wartości i akceptacji swojej osoby, życia w zgodzie

Polecamy również:

 • Wartości człowieka - definicja, rodzaje, przykłady

  Wartości to cechy, zachowanie lub normy niezwykle cenne i pożądane przez jednostkę czy społeczeństwo. Większość wartości się zmienia, są dostosowywane do realiów życia, jednak istnieją te nadrzędne, szczególnie ważne, które wyznaczają zachowania człowieka, w głównej mierze są to... Więcej »

 • Mentalność - definicja, znaczenie. Mentalność indywidualistyczna i kolektywistyczna

  Mentalność – jest to system zasad, oparty na przyjętych zasadach, wartościach (założeniach normatywnych), którymi jednostka kieruje się w życiu społecznym, wyznaczają one sposób zachowania się jednostki lub grupy w społeczeństwie. Wyróżniamy dwie podstawowe formy mentalności:... Więcej »

 • Tożsamość człowieka - definicja. Tożsamość osobista i społeczna

  Tożsamość – jest to zagadnienie wieloznaczne, zależne od przedmiotu badań. Wspólnym czynnikiem, który wskazywany jest w każdej dziedzinie nauki, jest świadomość i identyfikacja siebie, oraz świadomość i identyfikacja własnej osoby w relacji z innymi. Niezwykle interesujące są dwa rodzaje... Więcej »

 • Przejawy i rodzaje agresji

  Agresja jest pojęciem, którego nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza :napaść, napad“. Pojęcie to wywodzi się z psychologii i stosuje się je na określenie zachowania skierowanego zarówno wewnątrz (w stosunku do siebie samego), jak i na zewnątrz (w stosunku do innych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
- nie występuje w nim brak emocjonalnego nacechowania wypowiedzi Artykuł sugeruje użyc...
Gość • 2021-01-21 11:29:21
00000000000000000000
000000000000 • 2021-01-21 08:39:13
kto pytał
Krzych • 2021-01-21 08:27:29
Jest ciekawy
Agnieszka • 2021-01-20 09:35:41
jest bardzo ciekawy
Agnieszka • 2021-01-20 09:34:12