Mentalność - definicja, znaczenie. Mentalność indywidualistyczna i kolektywistyczna

Mentalność – jest to system zasad oparty na przyjętych zasadach, wartościach (założeniach normatywnych), którymi jednostka kieruje się w życiu społecznym, wyznaczają one sposób zachowania się jednostki lub grupy w społeczeństwie. Wyróżniamy dwie podstawowe formy mentalności: indywidualistyczną i kolektywistyczną.

Mentalność indywidualistyczna – założenie, że istnieją wartości przynależne jednostce, nadrzędne nad prawami ogółu. Jakakolwiek ingerencja w prawa jednostki, musi być przez nią zaakceptowana, np. władza, które jest jedynie wynikiem umowy między ludźmi, zgadzającymi się podporządkować. Wzajemne korzyści są uzyskiwane poprzez współpracę jednostek, opartą na dobrowolności. Ponieważ interesy jednostki są postawione ponad potrzebami zbiorowości, państwo powinno ustanawiać prawa, zasady, które służą, przyczyniają się do rozwoju każdej jednostki.

Mentalność kolektywistyczna – głównym założeniem jest przekonanie o wyższości społeczeństwa nad jednostką, która powinna się podporządkować jej prawom. W takim układzie interesy grupowe i och ochrona mają pierwszeństwo nad potrzebami jednostki. Człowiek, powinien zatem przyjąć tą hierarchię ważności i zaakceptować, zależy to jednak od skali rozbieżności między mentalnością jednostki a zasadami i wartościami uznanymi przez większość. Im są one większe, tym silniejszy może być opór czy bunt jednostki.

Polecamy również:

 • Tożsamość człowieka - definicja. Tożsamość osobista i społeczna

  Tożsamość – jest to zagadnienie wieloznaczne, zależne od przedmiotu badań. Wspólnym czynnikiem, który wskazywany jest w każdej dziedzinie nauki, jest świadomość i identyfikacja siebie, oraz świadomość i identyfikacja własnej osoby w relacji z innymi. Niezwykle interesujące są dwa rodzaje... Więcej »

 • Wartości człowieka - definicja, rodzaje, przykłady

  Wartości to cechy, zachowanie lub normy niezwykle cenne i pożądane przez jednostkę czy społeczeństwo. Większość wartości się zmienia, są dostosowywane do realiów życia, jednak istnieją te nadrzędne, szczególnie ważne, które wyznaczają zachowania człowieka, w głównej mierze są to... Więcej »

 • Postawy i potrzeby człowieka - definicja, rodzaje - WOS

  Potrzeby – termin ten oznacza u człowieka poczucie niespełnienia, braku czegoś, co jest niezbędne do życia, odpowiedniego funkcjonowania, podtrzymania gatunku czy roli społecznej. Zaspokojenie tej potrzeby jest podstawowym czynnikiem motywującym, skłaniającym jednostkę do działania. Więcej »

 • Przejawy i rodzaje agresji

  Agresja jest pojęciem, którego nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza :napaść, napad“. Pojęcie to wywodzi się z psychologii i stosuje się je na określenie zachowania skierowanego zarówno wewnątrz (w stosunku do siebie samego), jak i na zewnątrz (w stosunku do innych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42