GROM - jednostka wojskowa

Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej jest odpowiedzialna za prowadzenie wielu akcji specjalnych: działań antyterrorystycznych, akcji bezpośrednich czy działań ratunkowych. Skrót GROM pochodzi od nazwy  „Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego”.

Początki

Tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 roku. Wówczas przystąpiono do przebudowy, a nawet faktycznej likwidacji istniejącego systemu wojskowych sił specjalnych. Następnie rozpoczęto tajny nabór do nowych struktur. Nabór prowadzono głównie wśród żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Lublińcu (obecnie Jednostki Wojskowej Komandosów), byłych kompanii specjalnych, 6 Pomorskiej Brygady Desantowo – Szturmowej (obecnie 6 Brygady Powietrznodesantowej), płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej. Ponadtwo brano pod uwagę kandydatów z policyjnych jednostek (kompanii, pododdziałów) antyterrorystycznych oraz absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich. 13 września 1990 roku podpułkownik Sławomir Petelicki oficjalnie objął obowiązki Dowódcy JW GROM.

Akcja lustracyjna

Opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu jednostki w 1992 roku, po zaangażowaniu jej do konwojowania tajnych akt przewożonych podczas akcji lustracyjnej na przełomie maja i czerwca. Wówczas GROM został postawiony w stan nadzwyczajnej gotowości bojowej, lecz bez formalnego określenia zadań.

Działania jednostki

W 1996 roku część żołnierzy GROM stworzyła w byłej Jugosławii jednostkę nazwaną Polską Specjalną Grupą Policyjną, później Polską Grupą Specjalną. W 1998 r. GROM uczestniczył razem z siłami Amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych w największych w swojej historii ćwiczeniach sił i służb specjalnych Ellipse Bravo (EB-98).

W 1999 roku jednostka została przeniesiona do struktur Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej żołnierze brali udział w misjach m.in. w Kosowie, Afganistanie, Iraku i w rejonie Zatoki Perskiej.

 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06