Przemyt narkotyków i handel narkotykami na świecie - definicja, kodeks karny - charakterystyka zjawiska

Spożycie narkotyków jest obecnie jednym z ważniejszych problemów międzynarodowych dotyczących zdrowia. Obserwuje się stały wzrost konsumpcji narkotyków już od lat 70. - szacuje się (ponieważ trudno tutaj o w pełni wiarygodne dane), iż pod koniec lat 80. produkowanie narkotyków stało się jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin – roczne obroty dotyczące handlu narkotykami wynosiły kilkaset miliardów dolarów.

Przemysł narkotykowy można rozpatrywać z trzech różnych punktów widzenia: producentów, handlujących, a także odbiorców. Jeśli chodzi o producentów, to najczęściej są nimi kraje rozwijające się należące do grupy najbiedniejszych – kraje te położone są przede wszystkim w Ameryce Południowej (najczęściej kokaina), Afryce (m.in. marihuana) oraz Południowej Azji (heroina). W ostatnich latach wzrasta jednak popularność narkotyków syntetycznych (m.in. amfetaminy), stąd w gronie producentów ostatnio znalazły się takie kraje jak np. Belgia czy Holandia.

Rozpatrując narkotyki z punktu widzenia handlarzy, przede wszystkim wspomnieć należy o funkcjonowaniu całej rzeszy grup przestępczych (często wciągających w proceder osoby młodociane), które zajmują się kwestią przemytu narkotyków, a także rozprowadzaniu ich w krajach o największym zainteresowaniu odbiorców. Warto podkreślić, że największy popyt na narkotyki jest w krajach rozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

W związku ze zróżnicowaniem lokalizacji głównych producentów narkotyków, systematycznie rozwija się przemyt narkotyków, czyli wwiezienie na terytorium danego kraju narkotyków, przy założeniu, że ich stosowanie jest w tym kraju zabronione prawem.

Warto wiedzieć, iż przez teren Polski przebiegają ważne szlaki przemytu narkotyków z Azji do Europy Zachodniej – narkotyki przemycane są drogą lądową, powietrzną i morską, zależnie od kraju producenta.

Szczegółowe kwestie związane z narkotykami są w Polsce regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. Przemytu narkotyków i handlu nimi dotyczą art. 55 oraz 56. Warto wiedzieć, że w polskim kodeksie karnym brak regulacji związanych z handlem narkotykami i ich przemytem.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24