Pozytywne i negatywne skutki emigracji zarobkowej Polaków

W związku z otwarciem rynku pracy krajów Europy Zachodniej dla Polaków (ostatnimi państwami, które to zrobiły – w 2011 r. – były Niemcy, Austria i Szwajcaria) bardzo wielu Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższego zarobku. Wyjazdy tysięcy Polaków spowodowały zróżnicowane skutki – zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Do pozytywnych skutków emigracji zarobkowej Polaków należy zaliczyć:

- zdobycie doświadczenia, naukę języka, uzyskanie kapitału – które okazują się ważnym punktem startu po powrocie do kraju,

- poprawę sytuacji materialnej części Polaków, zarówno tych, którzy wrócili do kraju, jak i tych, którzy zdecydowali się zostać za granicą,

- zwiększenie liczby pracowników w krajach europejskich, którzy mogą realizować prace za nieco niższe wynagrodzenie (jest to niewątpliwie zaleta z perspektywy krajów przyjmujących migrantów).

Jeśli chodzi o negatywne skutki to można wymienić:

- problemy i konflikty kulturowe pojawiające się w środowiskach migrantów, także rozwój niechęci rodowitych mieszkańców krajów Europy Zachodniej wobec przyjezdnych, w tym Polaków,

- wyjazd z Polski tysięcy osób – potencjalnych pracowników i specjalistów, którzy mogliby budować polską gospodarkę,

- problemy społeczne, związane m.in. z zaburzeniem funkcjonowania rodziny, zjawiskiem eurosieroctwa,

- zwiększenie narażenia migrantów na różnego rodzaju deprawacje, także związane z przestępczością i alkoholizmem (co wynika np. z braku sukcesu w znalezieniu zatrudnienia, braku wsparcia społecznego) itp. 

Polecamy również:

 • Migracje w Polsce - statystyki, przyczyny

  Migracje to zjawisko zmiany pobytu ludzi – przyczyny przemieszczania się ludności mogą być bardzo zróżnicowane, można je jednak najczęściej wpisać do jednej z kategorii – czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych. Jeśli chodzi o migracje w Polsce (w jej granicach, z... Więcej »

 • Emigracja - definicja, rodzaje

  Pojęcie emigracji pochodzi od łacińskiego słowa emmigratio, czyli wychodźstwo. Oznacza ono wyjazd z kraju dotychczasowego zamieszkania do innego kraju. Osobę wyjeżdżającą nazywa się emigrantem. Więcej »

 • Imigracja - definicja

  Pojęcie imigracja pochodzi od łacińskiego immigro, tzn. osiedlam się. Oznacza ono przyjazd pojedynczego człowieka (lub większej grupy ludzi) i osiedlenie się w obcym kraju. Warto wiedzieć, że osoba przyjezdna nazywana jest pojęciem imigrant. Więcej »

 • Migracja - definicja, rodzaje

  Zjawisko migracji oznacza zmianę miejsca pobytu (człowieka, ale w ujęciu biologicznym może np. dotyczyć różnych gatunków roślin i zwierząt). Wielkość migracji mierzy się za pomocą tzw. salda migracji, tj. różnicy między napływem ludności, a jej odpływem z danego obszaru w danym czasie. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 5 + 2 =
Ktoś Napewno
2021-02-27 10:40:10
Moim zdaniem mało pomocne :/
Puszysty królik
2016-04-21 08:03:52
Niekoniecznie pomocne
banalnypawel2
2016-04-14 13:54:36
Ekstra
Ekrylka
2016-01-04 17:19:23
Dzienks :-))
Ostatnio komentowane
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14