Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (w skrócie: DzU, Dz. U. lub Dz.U.) to najważniejszy polski dziennik urzędowy. Za jego wydawanie odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów z pomocą redakcji Rządowego Centrum Legislacji.

Jego pierwszy numer ukazał się 1 lutego 1918 roku. Jest wydawany nieprzerwanie do dziś, jednak jego nazwa ulegała zmianom. Od 1 stycznia 2012 Dziennik Ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej i udostępniany na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej.

Ogłasza się w nim akty prawne wymienione w polskiej konstytucji oraz w Ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Są to m.in.: ustawy, akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju, konstytucja, obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów.

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski, to dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów. Ma on służyć urzędowemu ogłaszaniu aktów prawnych obowiązujących wewnętrznie wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

Jego pierwszy numer ukazał się 6 lutego 1918 roku. Ukazuje się nieprzerwanie do dziś.

Akty prawne ogłaszane w Monitorze Polskim nie mogą być źródłem praw i obowiązków obywateli, są to m.in.: regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego, akty urzędowe wydane przez prezydenta.

Do końca 2012 roku wydawano również  Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, w którym umieszczano sprawozdania finansowe.

Monitor Polski jest dostępny w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53