Zagrożenia wiary we współczesnym świecie

Temat zagrożeń wiary chrześcijańskiej podjął w 2013 r. Episkopat Polski. W swoim liście duszpasterskim za główne niebezpieczeństwo uznał działalność sekt, z których zdecydowana większość ma charakter destrukcyjny i opiera się na technikach psychomanipulacyjnych. Zwrócił także uwagę, że sekty często działają pod przykrywką i mogą być aktywne nie tylko jako organizacje stricte religijne, ale również jako szkoły sztuk walki, medytacji wschodnich, ćwiczeń  jogi, ośrodki medycyny niekonwencjonalnej oraz szkoły języków obcych. W ten sposób trudniej je rozpoznać i im przeciwdziałać. Według Kościoła społeczna wiedza dotycząca sekt i związanego z nimi zagrożenia wciąż jest zbyt mała. Ponadto Konferencja Episkopatu wyraziła w liście również swoje zastrzeżenia odnośnie zbyt łatwej rejestracji sekt jako związków wyznaniowych w Polsce.

Innym zagrożeniem jest okultyzm, rozumiany jako różne doktryny i praktyki, które opierają się na tajemnej wiedzy i działaniu magicznym. W ten zakres wchodzą: wróżbiarstwo, czary, astrologia, jasnowidzenie, seanse spirytystyczne (tzw. wywoływanie duchów), wiara w amulety i talizmany oraz korzystanie z przepowiedni i horoskopów. Kościół przestrzega, że praktyki okultystyczne są szczególnie niebezpieczne, gdyż mogą prowadzić nie tylko do utraty wiary, ale do zniewoleń i opętania, których w naszym kraju jest coraz więcej.

Kościół zwraca też uwagę na rozwój zagrożeń wiary w czasach współczesnych. Jego przyczyn upatruje w procesie sekularyzacji, pomniejszania wartości chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej, ale także w zaniedbaniach w zakresie wychowania nowych pokoleń za które odpowiedzialność ponoszą zarówno rodzice jak i duszpasterze.

Oprócz powyżej wymienionych za zagrożenia wiary chrześcijańskiej uznaje się również m.in. coraz bardziej powszechną wiarę w reinkarnację (zaczerpniętą z religii Dalekiego Wschodu), przesądy, leczenie niekonwencjonalne (np. bioenergoterapię), objawienia prywatne (większość jest przez Kościół odrzucana) czy kulty UFO. Z krytyką Kościoła spotykają się także praktyki jogi. 

Polecamy również:

  • Sekty - rodzaje, przykłady

    Wielu badaczy podejmowało próby klasyfikacji i uporządkowania tak zróżnicowanego zjawiska, jakim są sekty. Jedną z najbardziej znanych typologii jest typologia zaproponowana przez Stevena Hassana, byłego członka Kościoła Zjednoczeniowego, który dokonał podziału sekt na: Więcej »

  • Sekty w Polsce - rodzaje, nazwy, dane statystyczne

    Problem sekt w Polsce to problem niezwykle złożony przede wszystkim dlatego, że w naszym ustawodawstwie samo pojęcie „sekta” nie funkcjonuje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawia czasem rejestracji niektórym związkom wyznaniowym, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
John
2023-10-09 10:05:23
Religia to źródło zła dobrze że następuje sekularyzacja, wiarę w te bajki powinno się zlikwidować
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53