Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna – streszczenie

Tekst traktuje o ogólnych zagadnieniach należących do teologii katolickiej. Opisuje katolicki pogląd na wszystkie żyjące istoty, zwłaszcza istoty duchowe, ale także materialne.

Dzieło Tomasza z Akwinu dzieli na się na trzy duże części.

Część pierwsza

Tekst traktuje o ogólnych zagadnieniach należących do teologii katolickiej. Opisuje katolicki pogląd na wszystkie żyjące istoty, zwłaszcza istoty duchowe, ale także materialne. Zagadnienia poruszane przez świętego dotyczą również natury człowieka, a także sposobów poznania pierwiastków boskich przez niego. Opisuje sposób pojmowania Bożych tajemnic. W tej materii Tomasz z Akwinu dał prawdziwy, systematyczny wykład teologiczny. Historia stworzenia świata prowadzi ponownie do rozważań o ludzkiej naturze i jej dwojakim położeniu, z jednej strony ziemskiej i bliskiej temu co doczesne, a drugiej zbliżającej się do Boga. Tomasz poucza także, że należy wciąć badać tę naturę, wszelkie słabości duszy ludzkiej oraz jej wolność.

Część druga

Autor porusza kwestię człowieka jako istoty obdarzonej określonymi władzami, jej wady i zalety. Następnie rozprawia o pomocy, jakiej Opatrzność udziela mu na ziemi, aby mógł zrealizować swoje nieśmiertelne przeznaczenia. Są to zagadnienia z obszaru szczęścia człowieka, które jest pełnią jego życia. Autor opisuje pragnienia ludzkie, jego namiętności i czyny, do których te pobudki prowadzą. Dochodzi do tego jakie jest ich źródło i natura, a także skutki, grzechy, do których mogą prowadzić. W kolejnej części Tomasz z Akwinu dalej traktuje o warunkach uszczęśliwienia człowieka, moralnych prawach ludzkich, analizując je szczegółowo. Opisuje cnoty, które podnoszą duszę człowieka do Boga.

Kolejne rozważania dotyczą wiary, nadziei i miłości. Wszystkie te cnoty są dokładnie przeanalizowane i wyłożone przez autora.

Część trzecia i czwarta

Dwie ostatnie części Summy dotyczy całego planu Odkupienia. Przedmiotem badań teologicznych Tomasza jest tutaj osoba Jezusa Chrystusa. Metodologicznie opowiada o Bogu-Zbawicielu, jedności jego osoby, a zarazem dwoistości natury. Tomasz z Akwinu porusza także temat osoby Maryi Panny i jej posłannictwa oraz przywilejach. Teolog bada również tajemnicę sakramentów i zasady nowego przymierza.

Polecamy również:

  • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna – opracowanie

    Summa teologiczna jest jednym z najważniejszych dzieł o charakterze filozoficzno-teologicznym Tomasza z Akwinu. Stanowi także główne dzieło średniowiecznej filozofii. Księgi powstawały w latach 1268-1273. Zamiarem autora było stworzenie streszczenia teologii przeznaczonej dla poczatkujących teologów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42