Pierre Corneille Cyd - opracowanie (geneza, bohaterowie, interpretacja, czas i miejsce akcji, motywy) - strona 3

zmieniającego się społeczeństwa. Corneille nazwał swoje dzieło tragedią, ale w świetle dotychczas uznawanych standardów być nią nie mogło, ponieważ kończy się dobrze; za komedię z kolei uchodzić nie potrafiło z powodu ważkości podejmowanych w nim zagadnień.

Tematem „Cyda” nie były jednak dzieje żadnego kraju ani zbrojnej wyprawy, ale rozdźwięk pomiędzy społecznymi powinnościami a pragnieniami jednostki, który wyraził się w uwikłaniu Roderyka i Chimeny w niezależny od ich woli konflikt. Oboje poszukują szczęścia we wspólnym życiu, na jego drodze staje jednak spór ojców, który nieuchronnie pada cieniem na relacje dzieci i zmusza je do podjęcia działań, do których ich serca wcale nie czują pociągu. Zamykając „Cyda” szczęśliwym połączeniem dwojga zakochanych Corneille zdaje się mówić, że pierwszą powinnością człowieka jest dbanie o szczęście ukochanych, najbliższych osób, zaś honor i ojczyzna – wartości niewątpliwie ogromnej wagi – powinny mimo wszystko zajmować w osobistej hierarchii jednostek dalsze miejsca.

Motywy

Podstawowym motywem „Cyda” jest refleksja nad powinnościami jednostki i sposobem ich uhierarchizowania. Pomimo zawiązania akcji w momencie generującym dramatyczny

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26