Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań - strona 2

ludności żydowskiej – mieli pełną świadomość, że właściwe wykorzystanie ich umiejętności mogłoby znacznie poprawić sytuację narodu polskiego. Istniał tylko jeden problem – Żydzi separowali się od Polaków, tworząc samodzielne, niemal zupełnie samowystarczalne, społeczności, na czele których stawali przewodnicy religijni. Co prawda, wyznawcy religii mojżeszowej nie mogli nabywać dóbr ziemskich ani pełnić ważnych funkcji społecznych (prawa te zostaną im nadane właśnie przez pozytywistów), lecz najwyraźniej nie była to dla nich tak istotna kwestia, by dążyć do społecznej integracji.

Poważnym problemem były liczne utarczki, które zdarzały się między przedstawicielami ludności żydowskiej i Polakami. U ich podstaw leżały krzywdzące obie strony stereotypy, które silnie zagnieździły się w umysłach prostych ludzi. Niekiedy dochodziło do ekstremalnych wręcz sytuacji, kiedy właśnie w Żydach dopatrywano się przyczyn wszelkich nieszczęść. Takie zdarzenie miało miejsce w 1881 r. w Warszawie, kiedy wyznawców religii mojżeszowej oskarżono o spowodowanie paniki w jednym z kościołów. Doszło do trwających 2 dni rozruchów, w których zginęły 2 osoby, 24 zostały ranne, a straty materialne sięgały

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego

  Zaborcy, inkorporując polskie ziemie do terenów swoich państw, musieli liczyć się z ryzykiem, iż zamieszkujący je Polacy nie będą podlegli ich woli i uczynią wszystko, by odzyskać niepodległość. Z tego względu rozpoczęli oni działania wynaradawiające, których celem było ostateczne pozbawienie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36