Wergiliusz, Eneida – opracowanie

Geneza i gatunek

Eneida jest uważana za rzymski poemat epicki. Wergiliusz rozpoczął pracę na dziełem korzystając z pomocy Oktawiana Augusta, który był wówczas jego mecenasem. Całość jego pracy trwała około 10 lat (między 29 a 19 roku p.n.e). Sam autor nie był zadowolony z ostatecznego kształtu swego dzieła i przed śmiercią nakazał spalić oryginał. Uratował go Oktawian polecając przeprowadzić odpowiednie prace redakcyjne. W efekcie Eneida nie jest tekstem ukończonym. Utwór został napisany heksametrem.

Hierarchia wartości etycznych

Najważniejsze dla przesłania dzieła wydaje się podkreślenie roli miłości do najbliższych, do swojej ojczyzny i do bogów. Była to miłość w rozumieniu pietas, a nie amor, która występuje między kobietą a mężczyzną. Wątków erotycznych nie odnajdziemy tam zbyt wiele, z wyjątkiem historii Eneasza i Dydony. Poeta przedstawia miłość jako uczucie, siłę, która całkowicie pochłania mężczyzn. Równie znacząca wartością w życiu bohaterów okazuje się być przyjaźń i lojalność.

Obraz przyrody

Krajobraz stanowi w poemacie tło, które ma za zadanie podkreślić prawdziwy, a nieraz ukryty, sens zdarzeń. Jest to  niezwykle ważna funkcja, choć w porównaniu z dziełami Homera,

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ez te działania
ez • 2020-10-20 08:02:24
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01
Szkoda, że ludzie, którzy coś wiedzą na temat edukacji - są usuwani..., a przychodzą...
Szkoda • 2020-10-15 06:56:27