Akcent - wyrazowy, zdaniowy, zestrój akcentowy - strona 2

o-pe-ra, tech-ni-kum). Aby rozwiać wątpliwości, jak poprawnie wymówić wyraz, należy sięgnąć po słownik poprawnej polszczyzny.

 

Zestrój akcentowy

Istnieją wyrazy, które nie mają własnego akcentu, tzw. klityki. Łączą się one w całość akcentową z wyrazami sąsiednimi – występującymi przed nimi (enklityki) lub następującymi po nich (proklityki), tworząc zestrój akcentowy.

Samodzielnego akcentu nie mają jednosylabowe przyimki (np. po o-bie-dzie, w le-sie), jednosylabowe spójniki (we-so-ły lub smut-ny, o-gień i wo-da), partykuła „nie” przed czasownikami wielosylabowymi (nie myśl-cie), jednosylabowe zaimki (wi-dzi-my się, po-ka-zał mi). Jeśli przeczenie „nie” łączy się z jednosylabowym czasownikiem, akcent pada na owo przeczenie, np. nie dam, nie chcę, nie mam.

 

Akcent zdaniowy

Polega on na mocniejszym wymówieniu wyrazu w zdaniu. Zazwyczaj pada na ostatni wyraz w wypowiedzeniu, ale może być przesunięty, jeżeli nadawcy zależy na podkreśleniu jakiejś informacji.

Przykład

Kto kupił samochód? Adam kupił samochód.

Adam kupił czy sprzedał samochód? Adam kupił samochód.

Co kupił Adam? Adam kupił samochód.

 

Warto wiedzieć

W różnych językach akcent pada na różne sylaby, np. Francuzi akcentują ostatnią, Czesi, Słowacy, Finowie – pierwszą, a w języku rosyjskim jest ruchomy. W języku koreańskim akcent nie występuje w ogóle.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 2 =
ja bo kto inny
2022-03-24 19:26:07
Nadal nic nie rozumiem
dddddddd
2019-10-30 07:22:51
ok
joł
2019-09-25 14:19:21
ok
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01