Zwroty what, who, which, whom, whose, that - różnice zastosowania

What

Ten zwrot oznacza zarówno co, jak i w niektórych przypadkach jaki.

Zwrotu what używamy:

1. pytając się o podmiot, który ma postać zwierzęcia, rośliny lub przedmiotu oraz ludzi (tutaj należy dodać kind of).

Na przykład:

What animals are friendly? (Jakie zwierzęta są przyjacielskie?)

What kind of people do you like to work with? (Z jakimi ludźmi lubisz pracować?)

2. pytając o czyjś wygląd oraz charakter

What does she look like (-Jak ona wygląda

What is she like? (Jaka ona jest?/Jaką ma osobowość?)

3. pytając o godzinę

What time is it? (Która jest godzina?)

4. pytając się o kraj/miasto pochodzenia

What country/town are you from? (Z jakiego kraju/miasta pochodzisz?)

5. pytając się o rozmiar/kolor/kształt

What size are you? (Jaki rozmiar nosisz?)

What color is your jacket? (Jakiego koloru jest twoja kurtka?)

What shape is it? (Jaki to jest kształt?)

To wyrażenie jest bardzo często błędnie stosowane.

I want to buy a car what is comfortable and affordable.

Poprawna wersja to:

I want to buy a car which is comfortable and affordable.

Powyższy błąd wynika zapewne z przekonania, iż samochód to rzeczownik, a więc odpowiada na pytanie: co to jest? Gdy opisujemy dany przedmiot, używamy wówczas zwrotu which (jaki? jaka? - wygodny i w dobrej cenie)

Who 

Ten zwrot oznacza kto, który. Stosowany jest więc do mówienia o ludziach.

Who is that man? (Kim jest tamten mężczyzna?)

It is the woman who works with my mum. (To kobieta, która pracuje z moją mamą.)

Which

Jak już było wcześniej wspomniane wyrażenie which używane jest do mówienia o przedmiotach, roślinach, zwierzętach. Tłumaczy się je jako który, która, które.

The house which I wanted to buy was too expensive. (Dom, który chciałam kupić był za drogi.)

The music which you can hear is very relaxing. (Muzyka, którą teraz słyszycie jest bardzo relaksująca.)

Which może być też stosowane do mówienia o ludziach, gdy mamy na myśli jakieś bardzo wąskie i konkretne grono osób.

Which of you took my money? (Który z was wziął moje pieniądze?)

That

Zarówno who, jak i which mogą być zastąpione wyrażeniem that. Jest ono jednak nieformalne.

It is the woman who works with my mum. = It is the woman that works with my mum.

The house which I wanted to buy was too expensive. = The house that I wanted to buy was too expensive.

Whom

To wyrażenie stosujemy, gdy odnosi się bezpośrednio do dopełnienia i może być przetłumaczone jako kogo/którą.

She’s going to London with the friend whom she met at work. (Ona jedzie do Londynu z przyjaciółką, którą poznała w pracy.)

By whom was it painted? (Przez kogo zostało to namalowane?)

Whose

Tego zwrotu używamy mówiąc o przynależności do kogoś/czegoś. Whose oznacza więc czyj/czyja/czyje.

I don’t know whose this watch is. (Nie wiem, czyj jest ten zegarek.)

It’s the car whose engine startsreally fast. (To samochód, którego silnik zaczyna bardzo szybko pracować.)

 

Jeżeli opisujemy unikalne cechy podmiotu, to wówczas wymienione zwroty nie mogą być poprzedzone przecinkiem.

I’m looking for the man who came here yesterday. (Szukam mężczyzny, który przeszedł tutaj wczoraj.)

- jakiego mężczyzny szukam? Takiego, który przyszedł tu wczoraj.

I work for W&T, which is a consulting company. (Pracuję dla W&T, która jest firmą konsultingowa.)

- informacja o tym, że jest to firma konsultingowa jest dodatkową wiadomością. Kluczową informacją jest tutaj nazwa firmy i dlatego też which jest poprzedzone przecinkiem.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43