Zmiany liczby ludności na świecie, kontynentach i w wybranych państwach - strona 3

napływu imigrantów z Europy (głównie do USA, ale też do Kanady, Brazylii i Argentyny). Dalszy szybki wzrost liczby ludności Ameryk w 2 połowie XX wieku wynikał głównie z eksplozji demograficznej w krajach Ameryki Łacińskiej. Wcześniej jednak (w XVI w.) liczba ludności Ameryk znacząco spadła w następstwie podboju europejskiego, z którym wiązały się epidemie nieznanych wcześniej w Ameryce chorób (spadek z ponad 50 mln do 13 mln mieszkańców).

Wspomniany wzrost liczby ludności Ziemi przerywany był przez kryzysy demograficzne związane z wojnami, chorobami zakaźnymi, klęskami głodu i klęskami żywiołowymi. Kryzysy takie dotyczyć mogły dużych obszarów lub mieć znaczenie regionalne. Szacuje się, że pandemia Czarnej Śmierci z połowy XIV wieku spowodowała spadek liczby ludności Ziemi do 1400 roku z około 450 mln do około 350-275 mln. W Chinach pomiędzy rokiem 1200 a 1400 liczba ludności na skutek podboju mongolskiego i epidemii Czarnej Śmierci spadła ze 123 mln do 65 mln. W trakcie wojny Paragwaju z Brazylią i Argentyną (1864-70) w działaniach zbrojnych oraz z głodu i od chorób zginęło ponad 300 tys. mieszkańców Paragwaju (1/3 do 2/3 mieszkańców tego państwa). Erupcja wulkany Laki na Islandii

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

  Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

 • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

 • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

  Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

 • Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

  Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49