Wody podziemne w Polsce - rodzaje, wykorzystanie, znaczenie - strona 2

m.in. w: Sudetach i w zapadlisku przedkarpackim.

Wody podziemne występują w utworach pokrywowych (zwietrzelinie) czwartorzędowych i trzeciorzędowych (są to wody porowe) oraz w spękanych lub skrasowiałych litych skałach starszego podłoża (są to wody szczelinowe, a czasami też krasowe).
Utwory czwartorzędowe pokrywają większą część terytorium naszego kraju (zwłaszcza Polskę Północną i Środkową) – stąd zawierają ok. ok. 3/4 zasobów odnawialnych wód podziemnych naszego kraju (główne warstwy wodonośne to piaszczysto-żwirowe osady międzymorenowe i piaszczyste osady sandrów).
Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych występują głównie pod warstwą osadów czwartorzędowych (poza Karpatami). Stanowią one pierwsze użytkowe piętro wodonośne lokalnie w Polsce Centralnej i Zachodniej, w Karpatach i w Niecce Nidziańskiej.
Wody w utworach mezozoicznych (kredowych, jurajskich i triasowych) występują głównie w pasie Wyżyn Polskich (oraz na północ od nich w Niecce Łódzkiej), szczególnie obficie w uszczelnionych wapieniach, marglach i wapieniach.
Mniejsze znaczenie (poza regionem Gór Świętokrzyskich i lokalnie Wyżyną Krakowsko-Częstochowska i Śląską oraz okolicami Wałbrzycha mają widy podziemne zmagazynowane

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36