Obliczanie odległości na mapie - zadania

W testach wiedzy geograficznej często pojawiają się zadania związane z obliczaniem odległości na mapie i w terenie na podstawie znanej skali mapy. Poniżej na kilku przykładach przedstawiono rozwiązania typowych zadań.


Zadanie 1.

Pomierzona na mapie w skali 1:250 000 odległość pomiędzy 2 miejscowościami wynosi 2 cm. Oblicz odległość w terenie odpowiadającą tej odległości na mapie.

1. Skala 1:250 000 to skala liczbowa. Wskazuje ona, że każdemu centymetrowi na mapie odpowiada 250 000 cm w terenie.

2. Należy przekształcić skalę liczbową w skalę mianowaną;
jako, że 1 km to 100 000 cm, dzielimy 250 000  przez 100 000, wynik – 2,5;
skala mianowana zatem ma postać: 1 cm – 2,5 km.

3. Wartości skali mianowanej oraz odległość na mapie tworzą proporcję:
1 cm – 2,5 km
2 cm –    ?
Jej rozwiązanie to:
2 x 2,5/1 = 5/1 = 5 km

Odpowiedź

Odległości 2 cm na mapie w skali 1:250 000 odpowiada odległość 5 km w terenie.


Zadanie 2.

Odległość w terenie wynosi 300 km. Ile wynosi ona na mapie w skali 1: 2 000 000?

1. Skala 1:2 000 000 to skala liczbowa. Wskazuje ona, że każdemu centymetrowi na mapie odpowiada 2 000 000 cm w terenie.

2. Należy przekształcić skalę liczbową w skalę mianowaną;
jako, że 1

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 5 =
Raffi
2019-09-23 09:15:55
Niestety w zadaniu nr 4 jest błąd: Wpisane jest: 1. 1 ha (hektar) to pole kwadratu o boku 100 m (0,1 km). Ma więc on powierzchnię równą 100 m x 100 m = 100 000 m2. (Powinno Być: 10 000 m2) Powierzchnia gospodarstwa wynosząca 30 ha to inaczej 30 x 100 000 m2 (Powinno Być: 10 000 m2) = 3 000 000 m2. (Powinno Być: 300 000 m2)
kassc
2018-10-18 17:40:56
slabe bo nic nie rozumiem
Ostatnio komentowane
3+1=4
Renata • 2020-10-20 11:14:05
ez te działania
ez • 2020-10-20 08:02:24
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01