Formacje leśne: tajga, lasy szerokości umiarkowanych, lasy tropikalne i subtropikalne - występowanie, klimat, zwierzęta, roślinność - strona 3

górskich i na wyżynach występują buczyny (czasami z jodłą). W Irlandii znaleźć można ostatnie pozostałości lasów cisowych. W dolinach rzecznych występują skrawki lasów łęgowych (z wierzbą, topolą i wiązem) a na terenach trwale podmokłych olsy (z olchą, jesionem, wierzbą i brzozą). Produkcja pierwotna netto lasów liściastych wynosi około 1200 g/m2. W runie występuje też wiele gatunków związanych z określonym zespołem roślinnym. Fauna jest bogata. Żyją tu liczne owady (np. chrząszcz jelonek rogacz), ptaki (np. dzięcioły), roślinożerne zwierzęta kopytne (jelenie, żubry, łosie) i drapieżniki (jeże, kuny, niedźwiedzie, wilki, lisy, borsuki). Występują też wilgociolubne płazy i ślimaki.

Lasy liściaste szerokości umiarkowanych są naturalną roślinnością Europy Zachodniej, Środkowej i wschodniej aż po Ural, ciągnącą się na południe od biomu tajgi, Wschodniej Azji (północne Chiny, północna Japonia, Korea) oraz wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nowa Anglia, stan Nowy Jork i tereny wokół wielkich jezior). Na półkuli południowej lasy liściaste szerokości umiarkowanych pojawiają się na Wyspie Południowej Nowej Zelandii, na Tasmanii i w południowym Chile. Na półkuli południowej

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

    W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy również zróżnicowanie pionowe, które pozwala wyróżnić piętra albo warstwy lasu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42