Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - strona 2

Przeczy to teorii falowej, gdyż nie obserwuje się tu żadnego magazynowania energii wewnątrz metalu.

Zjawisko fotoelektryczne zostało wyjaśnione w 1905 roku przez Alberta Einsteina (nagroda Nobla w 1921 roku), który założył, że światło ma naturę korpuskularną i rozchodzi się w pewnych porcjach, zwanych fotonami. Energia niesiona przez pojedynczy foton jest proporcjonalna jedynie do częstotliwości światła i wyraża się wzorem:

E _{f} =h\nu 
gdzie: h = 6,63•10-34J•s – stała Plancka, υ – częstotliwość światła.

Ad.1. Wzrost natężenia światła powoduje jedynie zwiększenie się liczby fotonów i tym samym wzrost liczby oddziaływań pomiędzy cząsteczkami światła a elektronami. Jednak energia obydwu cząstek nie może ulec zmianie, gdyż nie zmienia się częstotliwość fali.

Ad.2. Aby zabrać elektron z powierzchni metalu, należy dostarczyć mu pewną ilość energii, która nazywana jest pracą wyjścia elektronu z metalu, która jest wielkością stałą dla danego metalu. Jeżeli energia niesiona przez foton będzie mniejsza od wartości pracy wyjścia, to zjawisko nie zajdzie. Zwiększanie częstotliwości promieniowania padającego na metal, powoduje zwiększenie się energii kinetycznej uwolnionych elektronów.

Ad.3. Oddziaływanie

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 3 =
friza
2020-03-16 10:02:15
enauczanie wole oglodac friza
Slax
2019-11-11 10:59:31
@dobry fizyk Natężenie fali to ilość energii przypadająca na jednostkę powierzchni czołowej fali. Coś w rodzaju gęstości energii. Gdzie tu widzisz powierzchnię w tym zjawisku? Może masz na myśli przekrój elektronu "trafionego" fotonem?!
dobry fizyk
2019-03-28 08:35:19
Energia kinetyczna uwolnionych elektronów właśnie zależy od natężenia fali, poniewaz odnosi sie do okresu fali ktory to odwołuje sie natężenia. Autor powinien poprawic tekst ://
Adam
2019-03-28 08:32:37
superancko :D
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33