Orbitalna liczba kwantowa

Orbitalna liczba kwantowa, zwana także poboczną oznaczana jest literą l. Przyjmuje ona wartości kolejnych liczb naturalnych, aż do n-1, gdzie n oznacza wartość głównej liczby kwantowej. Na przykład, gdy n =3, to orbitalna liczba kwantowa może przyjąć trzy wartości tj. l = 0, 1, 2, gdy n=1 to orbitalna liczba kwantowa przyjmuje tylko jedną wartość l=0.
Wartość pobocznej liczby kwantowej informuje o liczbie podpowłok wchodzących w skład danej powłoki elektronowej oraz decyduje o kształcie orbitalu.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały symbole podpowłok elektronowych dla danych wartości orbitalnej liczby kwantowej.

l

0

1

2

3

4

5

Symbol podpowłoki

s

p

d

f

g

h

Orbitalna liczba kwantowa kwantuje wartość momentu pędu (L) elektronu w atomie. Zgodnie z teorią Schrodingera jest on równy:

 L= \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2 \pi }

gdzie: h – stała Plancka.

Jak wynika z przedstawionego powyżej równania wartość momentu pędu elektronu w atomie może być równa zero dla dowolnego poziomu energetycznego opisanego główną liczbą kwantową n.

Orbitalna liczba kwantowa – przykład.

Znajdź możliwe wartości momentów pędu elektronów znajdujących się na powłoce elektronowej M.

Rozwiązanie:
Dla powłoki M główna liczba kwantowa przyjmuje wartość n=3, co powoduje, że orbitalna liczba kwantowa może w tym przypadku przyjąć trzy wartości (l = 0, 1, 2).

Podpowłoka s:

L= \sqrt{0(0+1)} \frac{h}{2 \pi } =0 

Podpowłoka p:

L= \sqrt{1(1+1)} \frac{6,63 \cdot 10 ^{-34}J \cdot s }{2 \pi } \approx 1,5 \cdot 10 ^{-34} J \cdot s
 
Podpowłoka d:

L= \sqrt{2(2+1)} \frac{6,63 \cdot 10 ^{-34}J \cdot s }{2 \pi } \approx2,6 \cdot 10 ^{-34} J \cdot s

Polecamy również:

 • Główna liczba kwantowa

  Główna liczba kwantowa oznaczana jest literą n i przyjmuje ona wartości kolejnych liczb naturalnych bez zera. Wartość głównej liczby kwantowej jest efektem rozwiązania równania Schrodingera i określa m.in. energię układu cząstek np. energię elektronów związanych w atomie. Więcej »

 • Magnetyczna liczba kwantowa

  W kwantowym modelu atomu skwantowany jest nie tylko moment pędu elektronu, ale również jego przestrzenna orientacja wzdłuż jednej z wyróżnionych osi. Więcej »

 • Magnetyczna spinowa liczba kwantowa

  Magnetyczna liczba spinowa (ms) przyjmuje tylko dwie wartości tj. -1/2 oraz +1/2. Jest ona związana z kwantowaniem rzutu spinu elektronu na dowolną oś przestrzenną (np. oś z). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53