Kwarki

Kwarki są cząstkami, które obok leptonów są obecnie uważane za najbardziej elementarne składniki materii. Z kwarków zbudowane są wszystkie hadrony, przy czym mezony składają się z dwóch kwarków, a bariony z trzech. Jak dotąd nie udało się zaobserwować pojedynczego kwarka, gdyż oddziaływanie silne, któremu one podlegają ma taką właściwość, że jego wartość wzrasta wraz ze wzrostem odległości pomiędzy cząstkami. Im bardziej chcemy oddalić kwarki od siebie, tym mocniej się one przyciągają.
Kwarki należą do grupy fermionów, co oznacza, że podlegają one statystyce Fermiego-Diraca i opisane są przez połówkowe wartości magnetycznej spinowej liczby kwantowej. Model Standardowy wyróżnia sześć kwarków oraz odpowiadających im sześć antykwarków. Cząstki te tworzą tzw. trzy pokolenia, których nazwy i podstawowe parametry zabrano w poniższej tabeli.

Nazwa kwarka

Symbol kwarka

Ładunek

Masa [MeV/c2]

Symbol antycząstki

Ładunek antycząstki

Nr pokolenia

Górny

u

+2/3

5

{\overline{u}

-2/3

1

Dolny

d

-1/3

10

{\overline{d}

+1/3

1

Powabny

c

+2/3

1500

{\overline{c}

-2/3

2

Dziwny

s

-1/3

200

{\overline{s}

+1/3

2

Szczytowy

t

+2/3

175000

{\overline{t}

-2/3

3

Denny/ Piękny

b

-1/3

4300

{\overline{b}

+1/3

3


Nukleony wchodzące w skład jądra atomu zbudowane są z trzech kwarków, które należą do pierwszego pokolenia. Poniżej przedstawiono schemat budowy wewnętrznej protonu i neutronu oraz odpowiadającym im antycząstkom.


Mezony zbudowane są zawsze z jednego kwarka oraz jednego antykwarka. Pion, który jest odpowiedzialny za przenoszenie oddziaływania silnego pomiędzy nukleonami składa się z kwarka górnego i antykwarka dolnego.
Rys. Struktura wewnętrzna mezonu π+.

Hipoteza istnienia kwarków została po raz pierwszy wysunięta w roku 1964 przez Gell-Manna i G. Zweiga, którzy niezależnie od siebie zauważyli, że wszystkie znane hadrony można zbudować z 12 elementarnych cząstek (6 kwarków i 6 antykwarków).

Polecamy również:

  • Leptony

    Leptony obok kwarków są podstawowymi „cegiełkami”, z których zbudowana jest materia. Cechą charakterystyczną tych cząstek elementarnych jest to, że nie mogą one uczestniczyć w oddziaływaniach silnych. Więcej »

  • Nośniki oddziaływań

    Nośniki oddziaływań, zwane również cząstkami pośredniczącymi,  stanowią trzecią i ostatnią grupę cząstek Modelu Standardowego. Są to cząstki elementarne, które nie budują materii, a jedynie przenoszą oddziaływania pomiędzy kwarkami i leptonami. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
K. O.
2022-01-03 19:39:25
A gdzie są "mędrcy wulgarność". Zamilkli, w szkołach opuscili lekcje o warkach i nic nie mają do powiedzenia. Coś pustką powiało. Pozdrawiam ludzi mądrych i spolegliwych w wypowiedziach oraz mających kulturę w konwersacji.
Ostatnio komentowane
Jest git
• 2023-03-20 19:38:41
boze dajcie plan wydarzen
• 2023-03-20 17:49:33
Historia kto mi pomoże?
• 2023-03-20 14:54:42
Nie ma grubszymi literami ,,Karolingowie''
• 2023-03-16 18:04:17
dzieki
• 2023-03-11 17:13:45