Konwekcja

Konwekcja jest ruchem płynu pod wpływem róznicy temperatur, który prowadzi do przekazywania ciepła. Przez płyn rozumie się ciecz lub gaz.

W życiu codziennym często mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Wykorzystywane jest przez producentów ogrzewania podłogowego. Podgrzewana jest w nim podłoga, a dzięki ruchom konwekcyjnym oraz promieniowaniu, ogrzewa się powietrze w całym pomieszczeniu. Należy pamiętać, że zimne powietrze będzie opadać, a ciepłe zajmować miejsce nad nim. Dlatego sens ma ogrzewanie podłogowe, a nie sufitowe.
Podobnie, kiedy podgrzewana jest woda w czajniku - ogrzewa się tylko spód naczynia, a ogrzana w ten sposób woda przemieszcza się ku górze, spychając na dół tę zimniejszą, która jest wtedy ogrzewana.

Polecamy również:

 • Hydrostatyka

  Hydrostatyka jest dziedziną fizyki, która zajmuje się zjawiskami wywołanymi przez ciecze, będące w stanie spoczynku oraz ogólnymi warunkami, jakie muszą być spełnione aby dana ciecz, będąca pod działaniem sił grawitacji i bezwładności, pozostawała w stanie równowagi. Więcej »

 • Zjawiska powierzchniowe w cieczach

  Zjawiska powierzchniowe w cieczach są konsekwencją wzajemnego oddziaływania na siebie cząsteczek cieczy (siły spójności) oraz ich oddziaływania z cząsteczkami ciała będącego w bezpośrednim kontakcie z cieczą (siły przylegania). Więcej »

 • Gęstość powietrza

  Gęstość powietrza jest masą na jednostkę objętości. Więcej »

 • Przepływy

  Przepływ jest ruchem płynu opisywanym przez mechanikę płynów. Przez płyn rozumie się ciecz lub gaz, a ich przepływ można opisać podając rozkład czasowy i przestrzenny prędkości płynu. Więcej »

 • Lepkość

  Lepkość jest cechą płynów wynikającą z względnego ocierania warstw płynu podczas przepływu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13
Bardzo fajne .
• 2023-09-26 11:20:23
Oku
• 2023-09-25 20:58:38
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
Gitówa
• 2023-09-19 21:19:02