Konwekcja

Konwekcja jest ruchem płynu pod wpływem róznicy temperatur, który prowadzi do przekazywania ciepła. Przez płyn rozumie się ciecz lub gaz.

W życiu codziennym często mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Wykorzystywane jest przez producentów ogrzewania podłogowego. Podgrzewana jest w nim podłoga, a dzięki ruchom konwekcyjnym oraz promieniowaniu, ogrzewa się powietrze w całym pomieszczeniu. Należy pamiętać, że zimne powietrze będzie opadać, a ciepłe zajmować miejsce nad nim. Dlatego sens ma ogrzewanie podłogowe, a nie sufitowe.
Podobnie, kiedy podgrzewana jest woda w czajniku - ogrzewa się tylko spód naczynia, a ogrzana w ten sposób woda przemieszcza się ku górze, spychając na dół tę zimniejszą, która jest wtedy ogrzewana.

Polecamy również:

 • Hydrostatyka

  Hydrostatyka jest dziedziną fizyki, która zajmuje się zjawiskami wywołanymi przez ciecze, będące w stanie spoczynku oraz ogólnymi warunkami, jakie muszą być spełnione aby dana ciecz, będąca pod działaniem sił grawitacji i bezwładności, pozostawała w stanie równowagi. Więcej »

 • Zjawiska powierzchniowe w cieczach

  Zjawiska powierzchniowe w cieczach są konsekwencją wzajemnego oddziaływania na siebie cząsteczek cieczy (siły spójności) oraz ich oddziaływania z cząsteczkami ciała będącego w bezpośrednim kontakcie z cieczą (siły przylegania). Więcej »

 • Gęstość powietrza

  Gęstość powietrza jest masą na jednostkę objętości. Więcej »

 • Przepływy

  Przepływ jest ruchem płynu opisywanym przez mechanikę płynów. Przez płyn rozumie się ciecz lub gaz, a ich przepływ można opisać podając rozkład czasowy i przestrzenny prędkości płynu. Więcej »

 • Lepkość

  Lepkość jest cechą płynów wynikającą z względnego ocierania warstw płynu podczas przepływu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45