Ciepło właściwe - strona 2

siłom zewnętrznym. Zatem do ogrzania gazu przy stałym ciśnieniu potrzebna jest większa ilość energii, aniżeli przy ogrzewaniu izochorycznym tj. przy stałej objętości.
Różnica pomiędzy ciepłem właściwym przy stałej objętości, a ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu w przypadku ciał stałych i cieczy jest bardzo niewielka, więc zwykle nie jest ona uwzględniana.

Ciepło właściwe – przykład.

Ile energii należy dostarczyć do 250ml wody o temperaturze 10°C, aby w warunkach normalnych doprowadzić ją do wrzenia?

Dane:                                                    Szukane:
V = 250ml = 0,25•10-3m3                            Q = ?
T0 = 10°C
Tk = 100°C
cw = 4200 J/kg•K – wielkość tablicowa
ρ = 103 kg/m3 – gęstość wody (wielkość tablicowa)


Rozwiązanie:

Ponieważ  c _{w} = \frac{Q}{m \Delta T} , to:

Q=c _{w} \cdot m \Delta T

Gęstość to stosunek masy ciała do jego objętości, więc:

\rho= \frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V

Zmiana temperatury jest równa:

 \Delta T=T _{k} -T _{0} =100 ^{ \circ } C-10 ^{ \circ }C =90 ^{ \circ }C =90K
 
Wstawiając dwa ostanie wyrażenia do wzoru na ciepło, otrzymamy:

Q=c _{w} \cdot \rho \cdot V(T _{k} -T _{0} )=4200 \frac{J}{kg \cdot K} \cdot 10 ^{3} \frac{kg}{m ^{3} } \cdot 0,25 \cdot 10 ^{-3} m ^{3} \cdot 90K=94500J=94,5kJ

Polecamy również:

 • Ciepło topnienia

  Ciepło topnienia (cT) to ilość energii jaką należy dostarczyć do jednostki masy ciała stałego aby zmienić jego stan skupienia w ciekły, nie zmieniając przy tym jego temperatury Więcej »

 • Ciepło parowania

  Ciepło parowania (cP) to ilość energii jaką należy dostarczyć do jednostki masy cieczy, aby zmienić jej stan skupienia w gazowy, nie zmieniając przy tym temperatury substancji. Więcej »

 • Sublimacja

  Sublimacja jest procesem zmiany stanu skupienia ciała stałego bezpośrednio w gaz, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten zachodzi w każdej temperaturze, przy czym jego tempo wzrasta wraz ze zwiększaniem się temperatury. Więcej »

 • Resublimacja

  Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji. Polega na zmianie stanu skupienia gazu bezpośrednio w ciało stałe, z pominięciem fazy ciekłej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
jest ok ale malo wyczerpujace
eloelo • 2021-09-27 18:06:06
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54