Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Izometria związków kompleksowych

Ostatnio komentowane
jd
jd • 2019-12-05 16:50:39
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Kom...
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Komentarz nie został zapisany. Nie podano tr • 2019-12-04 17:25:17
JD
Adam Psikutas • 2019-12-04 12:04:11
w tekście są poważne błędy merytoryczne
Damian • 2019-12-04 10:25:25
XD ale oszukane
XNXX.COM • 2019-12-03 16:44:01
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Związki kompleksowe mogą wykazywać kilka rodzajów izomerii. Są to

a)      Izomeria jonowa

Izomeria jonowa występuje, kiedy w danym związku, anion może występować jako ligand w jonie kompleksowym lub jako przeciwjon. I tak, dla związku, który można opisać wzorem CrCl _{3}  \cdot 6H _{2} O, można wyróżnić  3 izomery jonowe:

- [Cr(H _{2}O)_{6}]Cl_{3} – chlorek heksaakwachromu(III)

- [CrCl(H_{2}O)_{5}]Cl_{2} \cdot H_{2}O – jednowodny chlorek pentaakwachlorochromu(III)

- [CrCl _{2} (H_{2}O)_{4}]Cl \cdot 2H_{2}O – dwuwodny chlorek tetraakwadichlorochromu(III)

- [CrCl _{3} (H_{2}O)_{3}]Cl \cdot 3H_{2}O – trójwodny triakwatrichlorochrom(III)

W roztworze wodnym, każdy z tych izomerów będzie dysocjował tworząc inne jony (i uwalniając inna ilość wody hydratacyjnej).

b)     Izomeria wiązaniowa

Ze zjawiskiem izomerii wiązaniowej mamy do czynienia, gdy związek zawiera ligandy ambichelatowe, czyli ligandy, które mogą łączyć się z atomem centralnym na dwa różne sposoby. Na przykład jon SCN ^{-}  (tiocyjankowy, zwyczajowo – rodankowy) może łączyć się z atomem centralnym przez atom siarki lub przez atom azotu. Podobnie, NO_{2} – może łączyć się z metalem przez atom azotu lub tlenu. Sposób przyłączenia liganda ambichelatowego podaje się, zaznaczając rodzaj atomu, przez który jest związany z atomem centralnym, np. nitrito-N dla M \leftarrow NO_{2} lub nitrito-O dla M \leftarrow ONO

c)      Izomeria geome

Polecamy również:

  • Nazewnictwo związków kompleksowych

    Nazwy jonów kompleksowych tworzy się, podając najpierw nazwy ligandów w porządku alfabetycznym, z przedrostkami odpowiadającymi ich ilości, a na końcu nazwę pierwiastka atomu centralnego z jego wartościowością. Dla anionów dodajemy końcówkę –an. Więcej »

  • Trwałość związków kompleksowych

    Trwałość termodynamiczną związków kompleksowych określa się za pomocą stałych trwałości kompleksu. Więcej »

Komentarze (0)
5 + 1 =