Budowa układu mięśniowego człowieka

Czynną częścią aparatu ruchu człowieka jest układ mięśniowy, który stanowią mięśnie szkieletowe. Liczba mięśni jest trudna do określania, ale przyjmuje się, że w sumie układ mięśniowy składa się z ponad 450 mięśni, co stanowi około 2/5 masy ciała. Pod wpływem impulsów pochodzących z układu nerwowego mięśnie szkieletowe kurczą się, dzięki czemu poruszają kośćmi, do których są przymocowane. Układ mięśniowy współdziałając z bierną częścią układu ruch, czyli  układem szkieletowym umożliwia wykonywanie wszelkich ruchów, a co za tym idzie przemieszczanie się ciała człowieka.

W ciele człowieka obok mięśni szkieletowych występują mięśnie gładkie oraz mięsień serca. Poszczególne mięśnie różnią się pomiędzy sobą budową i pełnioną funkcją.

Mięśnie szkieletowe zbudowane są z tkanki mięśniowej porzecznie prążkowanej, którą tworzą wydłużone cylindryczne komórki z licznymi peryferycznie ułożonymi jądrami komórkowymi. Poprzeczne prążkowanie mięśni jest wynikiem naprzemiennego ułożenia filamentów aktynowych i miozynowych. Skurcz mięśni szkieletowych jest bardzo szybki, jednak  następuje po nim zmęczenie mięśni. Mięśnie szkieletowe kurczą się zależnie od naszej woli.

Mięsień serca zbudowany jest z tkanki mięśniowej porzecznie prążkowanej serca, którą tworzą rozgałęzione cylindryczne komórki z jednym lub dwoma  centralnie położonymi jądrami komórkowymi. Skurcz mięśnia sercowego nie  zależny od naszej woli, a po skurczu nie następuje jego zmęczenie. Czynnikiem wywołującym skurcz jest impuls powstający w węźle przedsionkowo-komorowym serca. Mięsień sercowy pracuje bardzo wydajnie, dlatego jest bardzo dobrze unaczyniony i unerwiony.

Mięśnie gładkie zbudowane są z tkanki mięśniowej gładkiej, którą tworzą wrzecionowate komórki z jednym centralnie położony  jądrem komórkowym. Mięśnie gładkie podobnie jak mięśnie szkieletowe i mięsień serca zbudowane są filamentów aktynowych i miozynowych, lecz są one ułożone nieregularnie, przez co nie występuje w nich prążkowanie. Mięśnie gładkie tworzą ściany narządów wewnętrznych, a ich skurcz jest wolny i niezależny od naszej woli.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
89403W6-7 V
• 2023-12-04 19:43:59
xd
• 2023-12-04 17:29:10
ddd
• 2023-12-04 16:34:33
.
• 2023-12-04 08:09:37
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01