Socjalizacja wtórna - definicja, przykłady - WOS

Socjalizacja wtórna – to proces rozpoczynający się u starszych dzieci, u jednostek, które mają za sobą socjalizację pierwotną i rozciąga się na całe dorosłe życie. Dziecko, które nabyło pewne umiejętności w rodzinie, wchodzi w nowy etap, nowe, konkretne środowisko np. szkoła lub później zakład pracy.

Ten okres socjalizacji nie musi być silnie zabarwiony emocjami, ponadto osobami socjalizującymi nie jest już jedynie rodzina, mogą to być osoby nieznajome, wpływające bezwiednie, źródłem wiedzy mogą być również takie nośniki jak książka czy media, nie musi być to wyłącznie człowiek.

Człowiek uczy się panujących zasad, wzorców zachowania wybranej społeczności, właściwych danej kulturze. Doświadcza różnorodności, nabywa umiejętności radzenia sobie z tą wielorakością, ucz się świadomego wyboru. To okres profesjonalizacji, czyli nauki bycia krawcem, koleżanką, rodzicem, studentem czy przewodnikiem szkolnych wycieczek, nauki zawodu, roli w danym segmencie życia społecznego.

Zdarza się, że treści zdobyte na tym etapie życia bywają mniej trwale niż te nabyte w procesie socjalizacji pierwotnej, często świadomie wybrana jednostka dąży się do naśladowania mechanizmów z pierwszego etapu socjalizacji.

Polecamy również:

  • Socjalizacja pierwotna - definicja, przykłady, znaczenie - WOS

    Socjalizacja pierwotna – jest to socjalizacja, która odbywa się w wieku niemowlęcym oraz wczesnego dzieciństwa, najczęściej w obrębie rodziny. To pierwsza faza stawania się i uczenia się bycia członkiem społeczeństwa. Więcej »

  • Resocjalizacja - definicja, funkcje, cele - WOS

    Resocjalizacja to proces przywracania człowieka, łamiącego istniejące reguły, do życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta ponowna socjalizacja poddanej temu działaniu jednostki, polega na zmodyfikowaniu osobowości, usunięciu nawyków, treści zabronionych i zastąpienie ich ogólnie... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
ccccccccc
2020-11-11 17:55:57
nic tu nie ma
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02