Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Prawo spadkowe - definicja, podstawowe zagadnienia - WOS

Prawo spadkowe – to gałąź prawa cywilnego normująca zasady dziedziczenia, a więc przechodzenie praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej na spadkobierców tej osoby.

W Polsce źródłem prawa spadkowego jest czwarta księga Kodeksu Cywilnego.

Należy wspomnieć, że przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i przewidują dwie możliwości dziedziczenia:
=> testament – jest to jednostronne oświadczenie woli dotyczące podziału, rozporządzenie własnego majątku na wypadek śmierci. Spadkodawca, by sporządzić testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wówczas może także zmienić lub odwołać swój testament w każdej chwili. W Polsce źródłem prawa dotyczącego testamentów jest kodeks cywilny. Istnieją dwa rodzaje testamentów: zwykłe oraz szczególne. Do tego pierwszego zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Z kolei szczególnym są testamenty ustne, podróżne oraz wojskowe.
=> dziedziczenie ustawowe – ma miejsce, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament jest nieważny. Czwarta księga kodeksu cywilnego precyzuje kolejność i reguły dziedziczenia. W pierwszej kolejności dziedzicami są dzieci i współmałżonek, potem dalsza rodzina. W przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał żadnej rodziny bliższej lub dalszej, jego majątek przejmuje Skarb Państwa.

Zobacz również

 • Prawo pracy - definicja, podstawowe zagadnienia - WOS

  Prawo pracy jest to ogół norm regulujące stosunki pracy między pracodawcami a pracownikami oraz problemy związane z pracą zarobkową. Ta gałąź prawa cywilnego zajmuje się wyłącznie pracą, której pracownik podjął się wykonania z własnej woli. Najważniejsze pojęcia w prawie pracy to: pracownik, pracodawca oraz st...

  Więcej
 • Prawo handlowe - definicja, podstawowe zagadnienia - WOS

  Prawo handlowe jest to zespół norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe. Jest to dyscyplina wywodząca się z prawa cywilnego. Głównymi źródłami prawa handlowego są kodeks cywilny i kodeks spółek handlow...

  Więcej
 • Prawo rodzinne - definicja, podstawowe zagadnienia - WOS

  Prawo rodzinne to zespół norm, który normuje osobiste i majątkowe stosunki wynikające w rodzinach (między małżonkami, rodzicami a dziećmi, krewnymi oraz sprawami dotyczącymi przysposobienia, opieki czy kurateli). W Polsce źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy szc...

  Więcej
 • Prawo rzeczowe - definicja, podstawowe zagadnienia - WOS

  Prawo rzeczowe – prawo to reguluje wszystkie sprawy dotyczące prawa do posiadania rzeczy (własności). Przez „rzecz” rozumiemy przedmiot mający materialny charakter, mogący funkcjonować w obrocie cywilno-prawnym. Rzeczy dzielimy na nieruchomości (są to budynki, grunty, lokale, części budynków) oraz ruchomości...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11