Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska - strona 2

udział operacji związanych z praniem pieniędzy „popełnianych”/prowadzonych jest przez przedsiębiorców, którzy starają się ominąć koszty związane z podatkami w danym kraju (popełniają więc tym samym tzw. przestępstwa podatkowe). Przykładem może być płacenie podatków w jednym z tzw. rajów podatkowych, a następnie wprowadzanie do obiegu zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na rynek kraju, w którym dana firma rzeczywiście funkcjonuje. Takie źródło pieniędzy określane jest „czystym”, natomiast „brudne” są faktycznie pieniądze pochodzące z rozmaitych działań o charakterze przestępczym.

Pranie brudnych pieniędzy - kodeks karny

W kodeksie karnym o praniu brudnych pieniędzy mówi artykuł 299 - § 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)

Artykuł 299 przytacza także okoliczności dotyczące współpracy w praniu pieniędzy (wówczas grozi do 10 lat pozbawienia wolności), a także kwestie związane z przepadkiem pieniędzy i przedmiotów w przypadku skazania za przestępstwo. Warto zaznaczyć, że osoba, która ujawniła wystąpienie aktu prania pieniędzy (okoliczności i zaangażowanych osób) nie podlega karze. 

Polecamy również:

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

    Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09