Ochrona praw człowieka w ONZ (Komitet Praw Człowieka, Rada Gospodarczo-Społeczna i in.) - strona 4

troski w tym przypadku są prawa dziecka (zawarte w Konwencji Praw Dziecka), komitet bada nieprawidłowości, rozpatruje skargi, sporządza raporty na temat aktualnego stanu ochrony praw dziecka,
- Komitet ds. Ochrony Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin – czuwa, by wszyscy migranci, zatrudnieni legalnie i nielegalnie, nie byli dyskryminowani; w skład Komitetu wchodzi 10 osób,
- Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ma za zadanie kontrolę państw pod kątem przestrzegania Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 1979 roku, został utworzony w 1988 roku.

Nad ochroną praw człowieka czuwa także Rada Gospodarczo-Społeczna (ECOSOC), która zajmuje się m.in. sporządzaniem traktatów i umów międzynarodowych odnoszących się do kwestii praw człowieka, kontrolą nad realizacją postanowień Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, badaniem raportów poszczególnych państw, wstępnie rozpatruje skargi do Komisji Praw Człowieka.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44