Ochrona praw człowieka w ONZ (Komitet Praw Człowieka, Rada Gospodarczo-Społeczna i in.)

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedną z centralnych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka.

W jej ramach działa szereg organów, do kompetencji których należą sprawy bezpośrednio związane z prawami człowieka, takich jak: Komitet Praw Człowieka, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR), Międzynarodowy Trybunał Karny, Rada Praw Człowieka, Rada Gospodarczo–Społeczna (ECOSOC), Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych oraz różne komitety traktatowe.

W pierwszej kolejności warto przybliżyć trochę informacji na temat działalności i roli, jaką odgrywa Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Zajmuje się on ogólnie pojętą koordynacją działań ONZ dotyczących praw człowieka. Pod względem organizacyjnym podlega on sekretarzowi generalnemu ONZ. Siedziba Komisarza mieści się w Genewie. Od 200 roku funkcję tę sprawuje Navanethem Pillay z RPA.

Wśród najważniejszych zadań komisarza należy wskazać: pilotowanie rozmów z przedstawicielami władz krajów łamiących prawa człowieka, kontrolowanie, gdzie dochodzi do naruszeń praw człowieka i podejmowanie odpowiednich środków w takich sytuacjach, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54