Ochrona praw człowieka w ONZ (Komitet Praw Człowieka, Rada Gospodarczo-Społeczna i in.) - strona 3

nad wykonywaniem odpowiednich działań względem ofiar łamania praw człowieka.

Ważną rolę spełniają także poszczególne komitety traktatowe. Utworzone zostały w ramach konwencji uchwalanych przez ONZ w celu kontrolowania czy dane państwa respektują postanowienia konkretnych konwencji.

Największe znaczenie w tej materii odgrywają:
- Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych – ma za zadanie nadzorowanie wdrażania praw wynikających z Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; sporządza odpowiednie raporty (raz na 5 lat) dla Rady Gospodarczo-Społecznej,
- Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej – czuwa nad wypełnianiem postanowień Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (1966); dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ przygotowuje raporty, rozpatruje również odpowiednie skargi,
- Komitet przeciwko Torturom – utworzony w 1998 roku. Pilnuje, by przestrzegane były prawa płynące z zapisów Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania. Również rozpatruje skargi, raportuje o stanie ochrony praw człowieka przewidzianych przez wyżej wspomnianą konwencję,
- Komitet Praw Dziecka – obiektem

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56