Ochrona praw człowieka w ONZ (Komitet Praw Człowieka, Rada Gospodarczo-Społeczna i in.) - strona 2

wspieranie inicjatyw, które mają na celu tworzenie nowych środków ochrony praw człowieka oraz koordynowanie projektów promocyjnych na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Kolejnym organem, który stoi na straży przestrzegania praw człowieka jest Komitet Praw Człowieka. Pod względem formalnym nie stanowi on części składowej ONZ, zachowuje niezależność, jednakże jest z organizacją ściśle powiązany. Założono go w 1976 roku. w skład Komitetu wchodzi osiemnastu członków, którzy są wybierani na 4 lata – osoby pełniące te funkcje muszą wykazywać się niezależnością i bezstronnością w stosunku do swoich państw. Komitet nie ma możliwości korzystania ze środków przymusu.

Do najważniejszych zadań Komitetu Praw Człowieka należą:

- badanie skarg międzypaństwowych dotyczących łamania praw człowieka,
- czuwanie nad respektowaniem zapisów Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przy jednoczesnym sprawowaniu pieczy nad postępami w wprowadzaniu w życie i realizacji obowiązków płynących z respektowania tegoż dokumentu, a także sprawdzanie raportów państw z wdrażania uchwał paktu,
- nadzór nad wdrażaniem wskazań Komitetu przez kraj biorący udział w sporze,
- sprawowanie kontroli

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44