Kultura masowa a kultura popularna - różnice

Pojęcia kultury popularnej (nazwa pochodzi z jej łatwej dostępności dla odbiorców) i masowej bardzo często stosowane są wymiennie, jednak możemy wyodrębnić pewne różnice między tymi dwoma rodzajami kultury. Najważniejszą z nich jest to, że o ile kultura masowa skierowana jest do pewnego „uniwersalnego odbiorcy”, to w swoim zróżnicowaniu kultura popularna proponuje swoje produkty rzeszy zróżnicowanych wewnętrznie adresatów (jest więc ona niejako odmasowiona). Obecnie częściej używa się pojęcia kultura popularna, pojęcie kultury masowej pozostawiając raczej dla cech kultury sprzed kilku dekad.

Warto zaznaczyć, że pojęcie kultury masowej jest ściśle związane z rozwojem tzw. mediów masowych, czyli prasy, radia, telewizji, które w trakcie XX wieku (prasa nieco wcześniej) zaczęły dostarczać wytworów kultury (identycznego przekazu w jednym czasie) ogromnej grupie osób. Kultura popularna jest natomiast swoistym wynikiem możliwości uzyskanych dzięki rozwojowi kultury masowej - dzięki pełnionym funkcjom (m.in. kompensacyjnej, czyli możliwości przeżywania przez odbiorcę zastępczych emocjii), znajduje ona bardzo szerokie grono odbiorców, odpowiadając (często w sposób lekki i łatwy w odbiorze) na ich zróżnicowane potrzeby. 

Jeśli chodzi o podobieństwa między kulturą masową a kulturą popularną, to w obu przypadkach kultura popularna stawia raczej na ilość odbiorców niż artystyczną i intelektualną jakość dzieła. Obie kultury i ich rozwój są także wynikiem popytu – zainteresowania odbiorców danym tematem i sposobem jego przedstawienia, które można następnie przełożyć na realne zyski.

Podczas stosowania obu pojęć warto być świadomym występujących między nimi różnic.

Polecamy również:

 • Kultura narodowa - definicja, przykłady, charakterystyka

  Kulturą narodową nazywamy całokształt wartości, norm prawnych, wytworów sztuki (łącznie elementy kultury materialnej i niematerialnej), które dany naród uznaje za własne i które są elementem wyróżniającym go spośród innych krajów. Kultura narodowa... Więcej »

 • Kultura społeczna - definicja, przykłady - WOS

  Kultura społeczna jest zawężeniem pojęcia kultury odnoszącym się przede wszystkim do wzajemnych relacji członków społeczeństwa. Więcej »

 • Kultura czasu wolnego - definicja, charakterystyka

  Pojęcie kultury czasu wolnego dotyczy sfery prywatnej każdego człowieka i tego, w jaki sposób spędza on swój wolny czas, tj. czas poza obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Sposoby, na jakie ludzie spędzają swój wolny czas mogą być bardzo zróżnicowane i, co ciekawe, często są... Więcej »

 • Kultura masowa - definicja, cechy, przykłady

  Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców. Więcej »

 • Kultura ludowa - definicja, przykłady, cechy

  Kultura ludowa to pewna odmiana kultury odniesiona do specyficznej grupy społecznej – społeczności wiejskiej. Kultura ludowa kształtowała się i kształtuje nadal w bliskim związku z prowadzeniem gospodarstwa, pracą na roli, prowadzenia życia zgodnie z rytmem przyrody. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53