Komisje sejmowe - zadania, posiedzienia, skład, rodzaje - WOS

Komisje to organy Sejmu, których głównym zadaniem jest szczegółowe rozpatrywanie i przygotowywanie spraw, jakie stanowią następnie przedmiot prac Sejmu. Komisje wyrażają również opinie w sprawach, które zostaną im przekazane przez Prezydium Sejmu lub sam Sejm. Istotne jest także to, że Komisje pełnią również funkcje kontrolne nad działaniem różnych organów państwowych (tu szczególną rolę mają komisje śledcze).

Komisje sejmowe – skład

Skład poszczególnych komisji sejmowych ustalany jest przez izbę na samym początku kadencji – zwykle jest tak, że podział miejsc w komisjach odzwierciedla układ ugrupowań sejmowych. Warto zaznaczyć, że dany poseł może być jednocześnie członkiem maksymalnie dwóch komisji, każdy poseł (nie dotyczy to posła z funkcją ministra lub też sekretarza stanu) powinien być jednak członkiem przynajmniej jednej komisji.

Komisje sejmowe – zadania

Poniżej przedstawiono przykłady zadań komisji stałych Sejmu:
- rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał, a także opiniowanie założeń do nich,
- przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów gospodarki i administracji,
- rozpatrywanie przekazanych uchwał Senatu dot. wniesienia poprawek do tekstu ustawy, która już została

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02