Czynniki globalizacji

Globalizacja jest ogółem procesów, które prowadzą do tworzenia się tzw. „globalnej wioski” lub światowego społeczeństwa, czyli integracji i współzależności państw, gospodarek, kultur i społeczeństw. Wynikiem globalizacji jest zanikanie kategorii państw narodowych, znaczne ułatwienie w komunikacji międzyludzkiej przez wzrost znaczenia i rozwój technologii, kurczenie się przestrzeni społecznej, wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych, wzrost nierówności społecznych. Globalizacja jako zjawisko realne jest rozpatrywana przez część socjologów od lat 80-tych XX wieku.

Globalizacja jest obecna we wszystkich dziedzinach naszego życia. Wpływa na sytuację gospodarczą i finansową państw i społeczeństw. Jest efektem zmian i nowych rozwiązań w różnorakich dziedzinach: ekologicznej, społecznej, ekonomicznej, technicznej.

Prawdopodobnie pierwszy raz termin „globalizacja” został użyty w Słowniku Webstera w 1961 roku.

Definicja

Jedna z najbardziej znanych definicji globalizacji mówi, że „to proces, poprzez który świat staje się w coraz większym stopniu jedynym wspólnym miejscem. Stąd jednostką analizy naukowych dociekań powinien stać się globalny system, a nie jego części składowe takie jak: państwo, naród czy religia .” (R. Robertson).

Czynniki globalizacji

Proces globalizacji napędzany jest przez różnorakie czynniki, które zostały podzielone na kilka grup:

czynniki polityczne

- znoszenie barier w handlu międzynarodowym

- przyspieszenie procesu liberalizacji przez rozpad bloku komunistycznego

- przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu

- zwiększenie konkurencyjności w każdej grupie produktów

- ograniczenie monopolistycznych zachowań przedsiębiorstw

- intensyfikacja światowej konkurencyjności

- ograniczenie interwencjonizmu państwowego

- demokratyzacja procesu państwowego

- wzrost znaczenia prawa własności intelektualnej

czynniki ekonomiczno-społeczne

- ujednolicenie gustów konsumentów

- przesunięcie niektórych procesów ekonomicznych do państw, w których są niższe koszty produkcji

- wzrost globalnej konkurencji

- wzrost popytu na produkty

- obniżenie kosztów transakcji

- wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych

- ujednolicenie umiejętności i wykształcenia

- migracje ludności

- tworzenie wspólnych rynków przez różne państwa

czynniki naukowo-techniczne

- rozwój komunikacji i transportu

- wytwarzanie nowych produktów

- modernizacja produktów już dostępnych

- wprowadzanie nowych metod zarządzania

- rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

-intensyfikacja przepływu „know how”

- rewolucja transportowa

Największe znaczenie mają zdecydowanie czynniki naukowo-techniczne. Napędzają one postęp globalizacji, która z kolei wpływa na ich rozwój i intensyfikację. Obecnie przeżywamy kolejna rewolucję przemysłową związana z galopującym rozwojem technologii, technik internetowych, internetu, komputeryzacji. Zmieniła ona oblicze świata umożliwiając szybki i tani przepływ informacji i wiedzy, co znacznie wpływa na rozwój procesu globalizacji.

Polecamy również:

  • Globalizacja gospodarki - definicja, cechy, przykłady, plusy i minusy

    Globalizacja to złożone zjawisko polegające na pogłębiającej się integracji między poszczególnymi państwami (sfera polityczna), firmami (sfera gospodarcza), a także kulturami i społeczeństwami. Więcej »

  • Globalizacja - wady i zalety

    Globalizacja, szczególnie w obecnej zdynamizowanej formie, to zjawisko stosunkowo nowe, poddawane bardzo częstym dyskusją, wzbudzające znaczne kontrowersje. Zjawisko to ma bowiem bardzo wiele różnego typu konsekwencji, które mogą być z jednej strony korzystne, a z drugiej – wywierać... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
goodboi
2021-05-09 10:37:34
Globalizacja to niezła akcja
Ostatnio komentowane
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54
Jest ok
• 2022-07-06 16:31:40