Katolicka nauka społeczna - definicja, założenia (Kościół wobec wojny, o prawach człowieka i in.) - strona 2

ideałów ustrojowych. Główny nacisk kładzie bowiem na godność osoby ludzkiej i na konieczność przestrzegania podstawowych zasad społecznych: zasady personalizmu, zasady dobra wspólnego, zasady powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich, zasady pomocności oraz zasady solidarności.  Katolicka nauka społeczna wskazuje także na sposoby działania, które mają prowadzić do rozwiązania aktualnych problemów życia społecznego.

Katolicka nauka społeczna jest dyscypliną teologiczną, co oznacza, że odwołuje się nie tylko do poznania rozumowego i doświadczenia życiowego, ale również do objawienia chrześcijańskiego. Treść nauczania katolickiej nauki społecznej opiera się zatem na chrześcijańskiej wizji człowieka, społeczeństwa i całej ludzkości.

Kościół o prawach człowieka

W katolickiej nauce społecznej za podstawę praw człowieka uznawana jest godność każdej osoby ludzkiej. Ponieważ godność ta została człowiekowi darowana przez Boga, to ostateczne źródło praw człowieka nie znajduje się w woli państwa czy władz publicznych, ale w samej istocie ludzkiej i w Bogu jako Stwórcy. Tym samym prawa człowieka postrzegane są przez Kościół jako powszechne, nienaruszalne i niezbywalne.

W świetle nauczania Kościoła

Polecamy również:

  • Personalizm chrześcijański - założenia, charakterystyka, przedstawiciele

    Personalizm chrześcijański to kierunek w filozofii współczesnej, który stał się podstawą dla rozwoju katolickiej nauki społecznej. Stanowi on pogłębioną refleksję nad koncepcją osoby ludzkiej. Określany jest także jako humanizm integralny bądź teocentryczny. Więcej »

  • Rodzina katolicka - definicja

    W katolickiej nauce społecznej za podstawową strukturę rodziny uznawane jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo może być zwarte wyłącznie za zgodą obu stron, przy czym Kościół podkreśla, że twórcą małżeństwa jest sam Bóg, a instytucja małżeństwa... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48