Przypowieść o robotnikach w winnicy - opracowanie (interpretacja, czas i miejsce akcji, geneza)

Geneza

Przypowieść o robotnikach w winnicy pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii św. Mateusza. Jezus opowiada ją swoim uczniom w odpowiedzi na pytanie Piotra o nagrodę, jaka ma spotkać uczniów Chrystusa za wierność jemu i jego nauce.

Czas i miejsce akcji

Czas i miejsce akcji przypowieści są niedookreślone. Wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednego dnia: od rana do północy. Miejscem akcji jest zaś winnica, rynek i ulice miasta, na których właściciel spotyka i zatrudnia robotników. Czasoprzestrzeń ma więc wyraźne cechy uniwersalne.

Interpretacja

W sensie alegorycznym przypowieść o robotnikach w winnicy stanowi przybliżenie problemu nagrody, która czeka człowieka w wieczności. Praca w winnicy to działanie na rzecz dobra, właścicielem majątku jest Bóg, zaś robotnicy najmowani do pracy to ludzie, którzy przyjęli Boże objawienie. Opowieść ta mówi o tym, że zarówno ci, którzy od razu przyjmują słowo Boga, jak i ci, którzy nawracają się dopiero przed śmiercią, otrzymają tę samą nagrodę, czyli zbawienie. Jezus opowiadając tę historię, pokazuje równocześnie, że boska logika i miara sprawiedliwości odbiegają od ludzkich wyobrażeń. Przypowieść ilustruje bowiem twierdzenie, że to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Mamy tu do czynienia z paradoksem, którego rolą jest uzmysłowienie odbiorcy sprzeczności pomiędzy boską i ludzką mentalnością. Okazuje się, że żadna osoba nie może oceniać zasług drugiego człowieka po pozorach, ponieważ nie wie, jaką mają one wartość w oczach Boga. Przypowieść stanowi również ostrzeżenie moralne przed pochopnym osądzaniem boskich zamiarów i czynów. Relacja pomiędzy Stwórcą a człowiekiem zostaje tu określona jako stosunki pomiędzy pracodawcą i robotnikiem. Istota ludzka nie posiada nadprzyrodzonych kompetencji i nie powinna się stawiać w roli twórcy etyki. Ponadto poruszony tu zostaje  problem międzyludzkiej zazdrości. To ona jest główną przyczyną konfliktu pomiędzy robotnikami a właścicielem winnicy.

Nawiązania literackie

Interesującą reinterpretację przypowieści o robotnikach w winnicy można odnaleźć w twórczości Teodora Parnickiego. Pisarz nadał jednej ze swoich powieści, należących do cyklu „Nowej Baśni”, tytuł „Robotnicy wezwani o jedenastej”. Owi „wezwani o jedenastej” to w książce kraje Europy wschodniej, które przyjęły chrzest znacznie później niż zachodnia część kontynentu, a jednak wysunęły się na czoło chrześcijaństwa.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27