Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III – opracowanie

Geneza i gatunek

Dzieło Jędrzeja Kitowicza powstało pod koniec XVIII wieku, choć nie zostało dokończone przez autora. W całości opublikowano je w latach 1840-1841 w Poznaniu. Jest to dzieło historyczne, opisujące w sposób kompleksowy codzienne życie i zwyczaje panujące w Polsce w różnych stanach społecznych. Jest to odejście od ustalonej wówczas konwencji kronikarskiej, praktykującej opisywanie dziejów z perspektywy dziejów władców i postaci sławnych. Kitowicz postanowił spojrzeć na czasu Augusta III Sasa z pozycji przeciętnego obywatela.

Problematyka

Kitowicz obrazuje kulturę materialną i duchową społeczeństwa osiemnastowiecznego. Jego opisy obejmują ubiory, kształcenie, zwyczaje, rozrywki, wyznania, środki komunikacji, sposoby wychowania. Autor wykorzystał do tego barwny, nieraz zabawny język – jego tekst bogaty jest w anegdoty i ciekawe opowiastki.

Kompozycja dzieła

Monografia Kitowicza ma przejrzysty układ, z którego wynika świadomy zamysł opowieści o współczesnej sobie polskiej rzeczywistości. Na pierwszym miejscu stawia sprawy duchowe i kościelne, a następnie przechodzi do obyczajowości świeckiej (wychowania i kształcenia młodzieży, dojrzałości, wyboru drogi zawodowej i opisu poszczególnych specjalizacji.

Stosunek autora do władzy

Kitowicz nie jest jednoznacznym chwalcą Augusta III Sasa, nie jest wobec niego bezkrytyczny i wymienia swoje zastrzeżenia co do sposobów rządzenia. Najbardziej ubolewa nad zrywaniem sejmów, obniżenie sił w wojsku polskim, a także niesprawiedliwych układach wśród szlachty.

Styl

Dzieło Kitowicza nie stanowi jedynie zbiory beznamiętnych wyliczeń, ale prezentuje barwne i plastyczne opisy społeczeństwa. Większość refleksji w tekście pochodzi z własnych obserwacji historyka i jego notatek. Jedynie ustępy dotyczące duchowieństwa oparte są na rzetelnej lekturze. Naśladując żywą mowę pochodzącą prosto z otoczenia, Kitowicz nadał swojemu utworowi język naturalny, prosty, a przez to bardzo wiarygodny. Nie znajdziemy tu wymyślnych figur retorycznych.

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06