Gustaw Herling-Grudziński, Ofiarowanie - opracowanie

Geneza

Opowiadanie nosi tytuł Ofiarowanie. Opowieść biblijna – pisarz przedstawia w nim historię pochodzącą z Pisma Świętego, dotyczącą życia Abrahama i konieczności ofiarowania Bogu jego syna Izaaka.

Obraz biblijny

Gustaw Herling-Grudziński rozbudował motyw biblijny ze szczegółami opisując sytuację od otrzymania przez Abrahama polecenia od Boga, do momentu gdy jego syn miał zginąć, do czego jednak z woli Boga nie doszło. Utwór jest przypomnieniem historii biblijnej – pisarz nie dokonał w nim modyfikacji ani przeobrażeń, ale rozłożył akcenty uwypuklając kilka zasadniczych tematów, które wydały mu się istotne z puntu widzenia współczesnego człowieka.

Problematyka

Autor przedstawia problemy dotyczące kochającego ojca, dla którego wykonanie boskiego polecenia było rzeczą makabryczną, ale także osoby głęboko w Boga wierzącej i ufającej mu. Pojawia się tu kwesta posłuszeństwa wobec Boga, który późno, ale jednak - obdarzył mężczyznę upragnionym potomstwem. Moment, w którym Abraham zdaje sobie sprawę, że musi zawieść swoich bliskich (żonę pozbawić dziecka, a syna oszukać) jest dla niego niezwykle trudny – robi to jednak w  imię przymierza zawartego z Jahwe. Z pewnością Abraham przeżywał wewnętrzną tragedię, którą ukrywał głęboko w sobie. Jako ojciec i głowa rodziny musiał wziąć całą sprawę oraz jej konsekwencję na swoje barki.

Najważniejsze sprawy jakie porusza Herling-Grudziński w opowiadaniu są dość uniwersalne: miłość rodząca się przez ofiarę, gotowość do ofiary i poświęcenia oraz sens umierania.

Relacja Abrahama i Jahwe

Abraham wykonuje wolę Boga w zupełnej ciszy – to znaczy, nie godzi się otwarcie z Jego poleceniem, ale wykonuje je (choć nie bez wątpliwości). Można przypuszczać, że pomimo pełnego zaufania Bogu mężczyzna ma do Niego żal, ponieważ nie do końca rozumie jego wolę. Być może do samego końca ma nadzieję, że nie będzie potrzeby uśmiercania jego syna – pomimo tych myśli – okazuje pełne posłuszeństwo. By zrozumieć tę relację należałoby powrócić do rodzinnej historii Abrahama. Wówczas okaże się, że był on potomkiem Noego, który z kolei pochodził od Teracha i Sema – każdy z nich swoje życie zawdzięczał woli Boga. Stąd nieograniczona wiara w Jego potęgę.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
Chrześcijanin
2024-04-30 00:15:38
Sem, Cham i Jafet to *synowie* Noego, a Terach - ojciec Abrahama. Zatem Noe nie mógł być potomkiem Sema i Teracha, ale *przodkiem*
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42