Geneza i cechy totalitaryzmu - strona 2

e totalitaryzm może przybierać różne oblicza, jak np. faszyzm czy komunizm, jednak można tu wskazać pewne cechy wspólne.

W systemie totalitarnym obowiązuje jednopartyjność – opozycja jest bezwzględnie niszczona. Ponadto następuje likwidacja tradycyjnego trójpodziału władz (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) – władza staje się monolitycznym tworem. Państwo dysponuje rozbudowanym aparatem tajnej policji i agentury (np. NKWD w Związku Radzieckim, Stasi w Niemczech, UB w Polsce). Władza rozporządza również rozbudowanym systemem represji. W totalitaryzmie obowiązuje jedna nadrzędna ideologia, której podporządkowane są wszystkie działania państwa (np. marksizm-leninizm w Związku Radzieckim, rasizm w Niemczech). Jednostka staje się w pełni podległa totalitarnym celom i jest nieustannie inwigilowana przez władzę.

Głównymi narzędziami totalitaryzmu w sprawowaniu kontroli stają się propaganda, cenzura i terror. Państwo zostaje najczęściej odcięte od informacji zewnętrznych, partia rządząca przejmuje pełną kontrolę nad środkami masowego przekazu. Ważnym celem propagandy jest skonstruowanie figury wroga, z którym należy walczyć, zarówno wroga zewnętrznego (np. dla Związku Radzieckiego wrogiem

Polecamy również:

  • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

    Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

  • Komunizm - geneza, znaczenie, skutki

    Komunizm to ideologia i system polityczny, który w prostej linii wywodzi się od socjalizmu naukowego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W 1844 roku w Brukseli ogłosili oni „Manifest komunistyczny”, w którym wyłożyli podstawowe założenia materializmu dialektycznego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56